ČR

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 až 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií.

Legiovlak představuje unikátní neustále se přesouvající expozici, která postupně putuje napříč celou republikou. Návštěvníci tady mají jedinečnou možnost podívat se, jak se přesouvaly československé legie za 1. světové války a co všechno měly ve svém vlaku k dispozici. Jiří Charfreitag v rozhovoru mluví o tom, jak se zrodila myšlenka Legiovlaku, co je jeho posláním či kde všude bude ještě k vidění v letošním roce. 

Kdy a kdo přišel s myšlenkou Legiovlaku a co jej k tomu vedlo?
S nápadem přišel v roce 2009 náš bratr, Milan Žuffa-Kunčo, který se v té době dlouhodobě zabýval popularizací tématu Československých legií. A právě muzeum v měřítku 1:1 se mu jevilo jako vhodný prostředek pro šíření povědomí o našich legionářích. 

Nechal se někde inspirovat nebo to byl vyloženě jeho vlastní nápad?
To byste se asi museli zeptat přímo autora myšlenky. Je však pravdou, že ve stejné době se zrodil projekt pancéřového vlaku Štefánik, který byl stejně jako Legiovlak koncipován jako pojízdná výstava. 

Co všechno jste museli udělat pro to, aby mohl Legiovlak začít fungovat?
Od nápadu k realizaci bylo nutné ujít dlouhý kus cesty. Paradoxně tím nejjednodušším bylo zajištění vozů a jejich rekonstrukce. Zde jsme byli vždy limitováni financemi, ale realizace všech vozů probíhala téměř bez problému. Dalším krokem bylo zajištění posádky Legiovlaku, která by mohla návštěvníky soupravou provádět a zároveň mohla s vlakem být 14 dní v kuse. Nejsložitější pak bylo uvedení celé soupravy do běžného provozu. Bylo nutné všechny vozy registrovat u drážního úřadu, zajistit pro vozy podle nařízení EU údržbu a další administrativní záležitosti. 

Co je hlavní náplní či posláním Legiovlaku? Co všechno v něm jeho návštěvníci uvidí?
Hlavním posláním Legiovlaku je připomínat úsilí našich předků, jehož výsledkem byl vznik našeho samostatného státu. Právě legionáři byli pádným argumentem pro naše politiky, kteří se mohli opřít o svou armádu a její výsledky. A právě Legiovlak svým návštěvníkům ukazuje, jak naši legionáři před sto lety žili. Návštěvníci se tak při prohlídce dozvědí, kde a kdy vznikly první československé jednotky, jak legionáři bojovali za světové války, ale i proč si nakonec museli zajišťovat vlastní provoz a jak ovládli Transsibiřskou magistrálu. Krom informačních panelů jsou v naší soupravě též originální předměty z pozůstalostí československých legionářů, které dotváří atmosféru 100 let starých vozů. 

Jak Legiovlak vypadá a v čem se liší od klasických vlaků, v nichž mohou rodiče s dětmi běžně cestovat, když jedou kupříkladu někam na výlet?
Už ze samotné podstaty je náš vlak zvláštní z úhlu pohledu dnešního železničního cestovatele. Za první světové války se vojáci přepravovali primárně v nákladních vozech, takže návštěvníci nemohou čekat luxusní vozy se sedačkami, ale jednoduché dřevěné vozy s provizorním nábytkem. A právě tyto nákladní vozy byly základním typem, který si naši legionáři upravovali k různým účelům. Krom těplušky, což byl obytný vagon s postelemi a kamínky, tak v naší soupravě můžete navštívit vozy poštovní, kovářský, krejčovský, prodejní, zdravotní, štábní, velitelský, promítací či obrněný. Každý z těchto vozů je specializovaný na určitou činnost našeho vojska a je zcela jinak vybaven. Naše snaha byla vytvořit polovinu vozu jako repliku původního vozu, druhá polovina je výstavní a jsou v ní vystaveny originální předměty. 

Co na tuto myšlenku lidé říkají? S jakými reakcemi se nejčastěji potkáváte?
Vesměs se jedná o kladné reakce návštěvníků, což také dokazuje deset plně popsaných pamětních knih se vzkazy našich hostů. V rámci naší plukovní prodejny funguje legionářská databáze, ve které návštěvníkům dohledáváme jejich předky. To je velice těší a sami nám pomáhají tuto databázi doplňovat. 

Co se dětem, potažmo jejich rodičům na Legiovlaku nejvíce líbí? Čím si získává jejich přízeň?
Dětem se samozřejmě nejvíce líbí zbraně, které si mohou v obrněném voze vyzkoušet. Velice je také zajímá zdravotní vůz, ve kterém jsou ranění legionáři, či kovářská dílna plná špinavého nářadí. Rodiče zase fascinuje poštovní služba či velitelský vůz, který je plný luxusního nábytku. 

Legiovlak postupně projíždí celou republikou. Podle čeho jste sestavovali harmonogram a proč je celá jeho jízda rozdělena do několika let?
Od roku 2015 se držíme původního plánu. Jako první zastávky byla zvolena krajská města, která jsme objížděli první dva roky. Poté jsme již mohli do harmonogramu zahrnout i menší města. Snažíme se republiku projíždět systematicky, přičemž u sestavování plánu zvažujeme možnosti zastavení, či podporu od místních obyvatel, která bývá velice důležitá.