ČR

Chystáte se na rodinnou dovolenou do zahraničí? Pokud s vámi pojedou i vaše děti, měli byste myslet na to, že i ony mohou potřebovat vlastní cestovní doklady. Nemusíte se ale bát toho, že by výrazně poznamenaly váš rozpočet. Pas pro dítě vyjde na sto korun a má platnost pět let.

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají pro mnohé i vyřizování cestovních dokladů. A co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Víte, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Již sedmým rokem totiž platí, že i dítě musí mít za hranice České republiky vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis dítěte v cestovním dokladu rodiče.

Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 korun a má platnost 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly oblíbenými turistickými destinacemi, se opět očekává nárůst zájmu o cestování v Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Kromě států EU to platí např. pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Gruzii, Island, Makedonii, Norsko, Srbsko či Švýcarsko. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě je 50 korun a stejně jako pas i občanka má platnost 5 let.

O vyřízení cestovního dokladu pro dítě žádá zákonný zástupce, který s dítětem zajde na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností. Není třeba přikládat fotografii dítěte, ta se pořizuje při podání žádosti. Zákonný zástupce předkládá svůj doklad totožnosti a originál rodného listu dítěte.

Doklady jsou vyřízeny do 30 dnů, v případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního dokladu do 5 pracovních dnů, nebo případně do 24 hodin, tj. do druhého pracovního dne. Za výrobu těchto bleskových dokladů jsou však stanoveny vyšší poplatky.

Rozhodně neuděláte chybu, když se předem informujete u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je obzvláště vhodné na místě si zjistit, zda nezletilé dítě, jež necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby, nicméně v případě mimořádných událostí je praktické takový písemný souhlas mít u sebe. Dále je třeba si dát pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou požadovat minimální dobu platnosti cestovního pasu při vstupu na jejich území, nejčastěji bývá tato doba platnosti pasu 6 měsíců nad dobu pobytu.

Neznalost podmínek a pokynů k vycestování vás neomlouvá, a je proto třeba nepříjemnostem předcházet a dovolenou si zbytečně nekomplikovat, protože si ji chcete především pohodově užít. 

Souhlas rodičů s vycestováním nezletilé osoby
Pokud vypravujete osobu mladší 18 let do zahraničí a nepojede s ní žádný zákonný zástupce, budete muset k cestovním dokladům přiložit i souhlas s vycestováním. Ne všude jej budou vyžadovat, ale vždy je lepší mít jej u sebe – vyhnete se tak případným problémům, a navíc to doporučuje ministerstvo zahraničních věcí.

Dokument by pak měl obsahovat především identifikační údaje obou rodičů, včetně jejich souhlasu, kontaktu a podpisu, dále také identifikační údaje dítěte včetně narození + číslo cestovního dokladu, údaje o osobě, se kterou bude cestovat + číslo jejího cestovního dokladu, a v neposlední řadě také účel cesty, časovou platnost a cílovou destinaci. V některých případech by rozhodně neměly chybět ani informace o zdravotních omezeních, chorobách či medikaci, kterou dítě pravidelně užívá. 

Co když cestuje potomek s prarodiči?
Některé země vyžadují písemný souhlas rodičů s cestou, pokud potomky doprovází někdo jiný, například jedou-li k moři s babičkou a dědečkem. A někde požadují i písemný souhlas jednoho rodiče (ať jde o manžele nebo bývalé partnery), pokud s dítětem jede do ciziny jen ten druhý.

Informace, do kterých států je toto potvrzení potřeba, najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Potvrzení obsahující identifikační údaje o dítěti i doprovázejících osobách je třeba nechat ověřit u notáře. Vyplatí se tedy začít na vše myslet s předstihem. Ostatně i na zhotovení pasu nebo občanského průkazu mají úřady ze zákona 30 dní.

I když to obvykle trvá podstatně kratší dobu, raději s touto lhůtou počítejte a o vydání potřebných dokladů požádejte včas.