ČR

Kolem 80 tisíc deváťáků čeká tento školní rok zlomový krok. Jakou střední školu si vybrat? Definitivní rozhodnutí většinou padne až na dnech otevřených dveří.

Rozšířeným vodítkem při výběru školy bývají webové stránky škol a jejich profily na sociálních sítích. Digitální obraz se však od toho reálného může hodně lišit. Skutečně nezávislé hodnocení jednotlivých škol nabízejí inspekční zprávy, přístupné na webu České školní inspekce. Dotýkají se například úrovně výuky cizích jazyků, výběru z mimoškolních aktivit nebo modernizace a technologického zázemí školy. Informace o výsledcích školy u státních maturit zase nabízejí stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMATu).

Užší okruh zvolených škol se poté vyplatí navštívit na dnech otevřených dveří a porovnat jejich fungování zevnitř. To bývá pro uchazeče mnohdy přesvědčivější než informace z internetu. Za posledních deset let vzrostla návštěvnost našich dnů otevřených dveří o 50 procent a přes 80 procent všech našich současných studentů si takto školu prověřilo. Termínů máme pět – od listopadu do února. Návštěvníkům se věnujeme individuálně i formou krátké prezentace a prohlídky,“ přiblížil ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) Martin Vodička.

Dny otevřených dveří probíhají na každé škole jinak. Snahou školy je vždy ukázat uchazečům to nejlepší ze svého portfolia. „Pro uchazeče je to především možnost dostat se do uzavřené části školy a na vlastní kůži pocítit klima prostředí, ve kterém zvažuje strávit následující čtyři roky studia. Málokdy přijde na dny otevřených dveří uchazeč sám, většinou bývá v doprovodu svých rodičů. Dávno už nejde jen o formální zpřístupnění školy veřejnosti, návštěvníci chodí připraveni se ptát do největších detailů na chod i výuku školy,“ popsal ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ) Miloslav Janeček.

  1. Neformální hovory na chodbách

Školu tvoří učitelé a studenti. Osobní setkání s nimi a zkušenost současných či bývalých studentů bývá pro mnoho uchazečů klíčová. „Dnů otevřených dveří se účastní jak učitelský sbor, tak studenti. Návštěvníci se proto nejvíc dozvědí z neformálních hovorů s nimi. Zájemce by se neměl bát položit současnému studentovi otázku, jak si ve škole vede nebo jaké mají učitelé nároky. I tímto může být jeho názor na školu ovlivněn,“ doporučil ředitel Martin Vodička.

  1. Stačí vybavení praktické výuce?

Při prohlídce budovy je možné nakouknout třeba do šaten, jídelny nebo na sociální zařízení. Maximální důležitost má však vybavení školy a technologie, které provázejí praktickou výuku a přípravu žáků na budoucí povolání. Například stavební a dřevařské obory by měly mít k dispozici špičkově vybavené dílny a pro studenty zahradnických oborů je velkým přínosem vlastní školní zahrada se skleníky,“ nastínil Miloslav Janeček.

Kvalita praktické výuky se na specializovaných školách může velmi lišit a hodně o tom napoví právě vybavení školy. „Zájemci o studium mohou vybírat z poměrně širokého spektra specializací v IT, které dnes nabízí již řada škol. V oborech výpočetní techniky je však důležité sledovat vybavení školy a jeho funkčnost. Kolik má škola počítačů v poměru k počtu žáků, z toho vyplývá, jak často se žák k počítači skutečně dostane a při výuce na něm pracuje. Zda se vybavení pravidelně aktualizuje, anebo je zastaralé a bez dalších investic. Zda škola poskytuje žákům zdarma vyučovaný software a podobně,“ vyjmenoval Martin Vodička.

  1. Otázky nad rámec výuky

Kromě výuky a vybavení školy uchazeče nejčastěji zajímají kritéria a úspěšnost přijetí, případně pravidla odvolání. Dále pak úspěchy studentů a absolventů školy, nabídka mimoškolních aktivit, možnosti zahraničních stáží či prospěchových stipendií.

Stejně cenným indikátorem úrovně školy, ale v otázkách uchazečů možná trochu opomíjeným, je množství firemních partnerů školy a členství v odborných cechách a společenstvech. Seriózní partneři se propůjčují ke spolupráci jen s těmi školami, u kterých mají garantovanou odbornou kvalitu výuky, a tedy i absolventů,“ poukázal Miloslav Janeček.

Střední školy vypisují hned několik termínů, kdy je možné jejich prostory navštívit. Většina v případě potřeby umožňuje také domluvu individuálního data.