ČR

Dnes již sice není sbírání známek mezi dětmi tak rozšířené jako v minulosti, ale stále ještě neupadlo v zapomnění, i když doma, kdy měl svoje album skoro každý kluk se již nevrátí.

Filatelie se zabývá poštovními známkami a kolky, jejich vzhledem, výrobou a použitím.

Ačkoliv mnoho lidí ztotožňuje filatelii se zálibou ve sbírání známek, samotná filatelie je poněkud širší pojem. Filatelista - badatel může studovat velmi vzácné známky, aniž by je vlastnil. Některých známek totiž zbylo jen několik málo exemplářů, a ty jsou obvykle v muzeích nebo soukromých sbírkách.

Díky filatelii můžeme ze zdánlivě stejně vypadajících známek podrobnějším zkoumáním rozpoznat jejich různé odchylky, jako jsou odlišné druhy papíru, různé průsvitky (vodoznaky), variace v odstínu barvy, různé druhy zoubkování a další. Porovnáním se záznamy vydávajících poštovních úřadů můžeme zjistit, zda tyto odchylky byly úmyslné, či nikoliv. Dalším bádáním se zjišťuje, jak a proč k jednotlivým změnám došlo.

Nejen díky tomu, že známka je cenina, bylo v průběhu let vytvořeno mnoho padělků. Právě znalost filatelie je pomáhá odhalit.

Filatelie je převážně založena na rozpoznávání a studiu filatelistického materiálu. Lidské smysly nejsou tak přesné, jak bychom někdy potřebovali, a proto jim musíme pomáhat různým způsobem. Některé průsvitky můžeme snadno zjistit tím, že se na známku podíváme proti světlu, někdy musíme použít speciální zvýrazňovací roztok nebo ultrafialovou lampu, využívající světla určitého spektra. Dále se používají různá zvětšovací skla (lupy), zoubkoměry nebo mikrometry (na měření tloušťky papíru). Při studiu lze také s úspěchem používat počítač včetně scanneru, který zvětší libovolný detail a pomůže rozlišit jednotlivé typy známek či razítek; toto lze s výhodou použít také u celistvostí. 

Pozor na padělky
Jedním z možných důvodů studie jednotlivý edicí známek je vyhnout se nákupu padělané známky. Padělatele lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to padělatelé, kteří se snaží získat prospěch na úkor poštovního úřadu a známky uvést do oběhu. Ale dnes tento případ již neznáme. A druhá skupina padělatelů, která se snaží ošálit sběratele prodejem padělané známky a vydává známku za pravou.

V československé filatelii je vysoce padělanou kontroverzní edice tzn Pošta Československá 1919. Tato edice nebyla vydána a tištěna pod správou poštovního úřadu, proto ji nelze považovat za oficiální tisk. I přesto je velmi oblíbenou sběratelskou oblastí. Zejména s ohledem na to, že v převratové době mnoho evropských států vydávalo přetištěné známky. Příklad jednoduchého studia padělků edice 1919 pomocí známých informací a pomůcek lze najít na mnoha stránkách, kde zkoumáme vzájemné rozmístění a polohu písmen, tvar písmen, použitou barvu, techniku přetisku, atd. Pokud ovšem chcete mít jistotu, že padělek nekupujete, je nutné obrátit se na znalce v oboru filatelie, který svými znalostmi a případně fotoatestem ověří pravost známky. Tato služba je veřejně dostupná a každý solidní aukční dům tuto službu u dražších známek nabízí. 

První poštovní známka České republiky
Česká republika vznikla 1. 1. 1993 a její první poštovní známka byla vydána 20. ledna 1993, byla tříkorunová s vyobrazením malého státního znaku a jejím autorem byl Josef Herčík.

Každoročně je také od roku 1993 vyhlašována anketa o nejkrásnější českou poštovní známku. Vítěze nevolí odborná porota, ale široká veřejnost, která má možnost hlasovat prostřednictvím ankety, která vychází vždy v lednu v sobotním Magazínu Právo a také v časopise Filatelie.

Filatelie a děti
Prostřednictvím filatelie se děti mohou vrátit v čase o spoustu let zpět. Třeba až do dob, kdy vyrůstali jejich prarodiče. Tento obor se tak pro ně může stát svým způsobem i dobrodružným. Pokud se filatelií začnou podrobněji zabývat, jistě časem poznají spoustu zajímavých lidí, ze kterých mohou vzejít i jejich další kamarádi. 

I Česká pošta se snaží filatelii přiblížit mladším nadšencům a každoročně vydává několik známek s čistě dětskou tématikou.


Více informací můžete získat např. na stránkách České pošty, v časopise Filatelie nebo v online magazínu o filatelii.