ČR

Při geocachingu se hráči mohou ocitnout v místech, ve kterých nikdy dříve nebyli. Navíc v nalezených schránkách mohou najít informace upozorňující na zajímavosti, které se nacházejí na daném místě či v jeho blízkosti.

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigace GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině se píše i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické přijímače GPS. Tomu, kdo se zabývá geocachingem, se říká geocacher. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.

Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá, a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Keše se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením keše spojen.

Keš bývá voděvzdorná, většinou plastová schránka, kanystr, a podobně. Zakladatel keše po jejím umístění zveřejní její souřadnice na některý internetový server zabývající se geocachingem. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník (tzv. logbook), do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umísťovat do keše také nějaké předměty na výměnu. Nálezce keše si smí takový předmět vzít (a například přenést do další keše), ale musí místo něj vložit něco vlastního (jiný předmět) pro další účastníky hry, o stejné nebo vyšší hodnotě. 

Historie a současnost
Geocaching vznikl v USA. K červnu 2005 bylo ve 215 zemích na celém světě přes 171 tisíc skrýší pro geocaching, z toho zhruba 700 v Česku. V září roku 2006 vzrostl počet skrýší v Česku na celkem 2 570 a český geocaching dále prožíval svůj boom, neboť v listopadu 2007 bylo na českém území zaregistrováno již přes 5 600 skrýší. Na začátku března 2008 bylo na světě registrováno přes půl milionu míst, z toho 6 600 v Česku.

Podle statistik serveru geocaching.com najde alespoň jednu cache za týden v průměru kolem 50 tisíc lidí. Počet aktivních keší v Česku byl na počátku roku 2015 přes 40 tisíc, aktivních geocacherů kolem dvaceti tisíc.

Komunita geocacherů organizuje rozmanité kolektivní akce („setkávací“ cache) s programem jako jsou např. úklidy v přírodě, geosetkání, geohry.

Geocaching se těší velké popularitě zejména ve střední a severní Evropě. Nejvíce nálezů na světě má geocache na Karlově mostě v Praze.  

Geocaching a děti
Jednou z nesporných výhod geocachingu ve vztahu k dětem je fakt, že pokud malí geocacheři keše hledají, po celou dobu se pohybují v přírodě na čerstvém vzduchu. Navíc poznávají nová místa, na kterých třeba nikdy dříve nebyli. Touto formou se navíc mohou dozvědět také o zajímavostech, které se v blízkosti keše nacházejí. Někteří rodiče hledají s dětmi keše kupříkladu i na dovolených nebo prázdninách. Další výhodou je i to, že této zálibě může každý věnovat tolik času, kolik jen chce.