ČR

Může se naučit slušně zpívat i ten, kdo pro to nemá vlohy? Co všechno dává hudba a zpívání dětem? Čemu je učí? Písničkářka Kaczi mluví o tom, jak hudba působí na děti, jaký je mezi nimi o ni zájem či co bývá nejsložitější, když se chtějí naučit dobře zpívat.

Hudba a písničky obklopují děti prakticky od narození. Je všeobecně známé, že dětem se má zpívat. Dělají to tak maminky, babičky, děti se první písničky učí s rodiči nebo pak v mateřských školách. Hudební východu následně mají také v osnovách na základní škole. Některé hudbu a zpívání vyloženě zbožňují.

Podle Kaczi byl zájem u dětí o hudbu vždycky a věří, že to tak zůstane i do budoucna.

Hudba je součást našich životů, ať už vědomě nebo podvědomě. Každé dítě má jiné tužby. Já osobně se setkávám s dětmi, které hudební vlohy mají a chtějí je rozvíjet dále. Podpořit něčí potenciál nebo například vnímat jejich progres, to mě skutečně baví,“ uvedla Kaczi s tím, že je důležité vést děti k hudbě a vytvářet jejich pozitivní vztah k tomuto uměleckému oboru.

Hudební výchova často neprohlubuje zájem o hudbu, ale vše je o lidech. Je jasné, že každý má jinou míru talentu. Zpěv je jako hudební nástroj, jestliže jej chceme dokonale ovládat, je potřeba tomu věnovat velké úsilí a hodně času. Pěvecká technika se studuje na školách, takže hudebka opravdu nestačí,“ upozornila.

Pokud tedy chtějí rodiče naučit své dítě zpívat na patřičné úrovni, musí počítat s tím, že je potřeba, aby dítě pravidelně cvičilo. A to chce velkou dávku trpělivosti, jak pro dítě, tak i pro rodiče.

Rodič by měl dítě pozitivně motivovat, ne přikazovat. To pak ztrácí smysl, a dítě nemá chuť na sobě pracovat. O všem je důležité mluvit. Každý žák by si měl být vědom toho, že se učí pro sebe, ne pro učitele nebo rodiče,“ podotkla zpěvačka s tím, že je dokázáno, že zpívat, resp. intonovat se skutečně naučit dá kohokoli. „Vyžaduje to hodně píle a především trpělivost. Gro pěveckého umu je ale i barva hlasu, kterou už tolik upravit nejde,“ zdůraznila.

V případě, že dítě začne chodit někam do hudebky, bude tamní výuka úplně jiná v porovnání s tou, na kterou je zvyklé z hudební výchovy ve škole. „Hlavní rozdíl je, že ve výuce zpěvu jde o individuální přístup. A s každým žákem se pracuje podle jeho možností a míry talentu. Pro dítě je důležitý samotný pedagog, se kterým si vzájemně musí padnout do oka. V hudebce se pracuje se skupinou, a to je velký rozdíl,“ poznamenala Kaczi.

Nejtěžší je podle ní zvládnutí techniky, tak jako u každého instrumentu. „Pro někoho může být nejtěžší správné dýchání. Výuka zpěvu je komplexní záležitost a osvojení jednotlivých prvků trvá i několik let,“ řekla písničkářka, která čerstvě pokřtila své první EP s Pokáčem.

Písničkářka Kaczi při křtu svého prvního EP.
 

A co hudba dává dětem? Čemu všemu je učí? „Hudba je pro mě vyjadřovací prostředek a způsob komunikace, je to radost a zážitek. Děti učí vzájemné spolupráci, trpělivosti, projevování emocí a je prokázáno, že má pozitivní vliv i na výuku cizích jazyků a celkový harmonický rozvoj,“ popsala Kaczi.

V současnosti existuje celá řada soutěží zaměřených na hudbu či zpěv. A mnoho z nich je určeno i dětem či teenagerům. Podle Kaczi je ale umění subjektivní záležitost, proto jeho hodnocení příliš neuznává.

A to zejména u dětí mladšího věku. Soutěže samozřejmě můžou být motivační, ale také velmi frustrující. Dítě neúspěch dává za vinu sobě, což je mnohdy spojeno se stresem, nervozitou, a to může mít vliv na jeho budoucí rozvoj. Některé stresovou situaci nezvládnou, proto nadobro od umění upustí, a to je v některých případech obrovská škoda,“ míní.

Naopak těm, kterým se v soutěžích daří dosáhnout skvělých výsledků, se stává, že už naopak nemají motivaci na sobě dále pracovat, protože jsou přeci nejlepší. Takže soutěže jsou rozporuplné,“ uzavřela.