ČR

Na rozdíl od mnohých jiných sportů toho člověk u plavání příliš nepotřebuje. Dalo by se říct, že jen plavky. To ale není jediná výhoda plavání. Tento sport přináší celou řadu přínosů. Jednou z hlavních výhod je to, že při něm člověk procvičuje celé tělo.

Plavání patří spolu s během, jízdou na kole, chůzí a během na lyžích mezi pět pohybových aktivit, které se řadí k aerobním aktivitám s opakovacím charakterem. Oproti ostatním vyjmenovaným sportům má však jednu velkou výhodu, mohou se mu věnovat téměř všichni bez rozdílu věku i kondice. Skvělé výsledky dosahují při plavání lidé s nadváhou, kteří se kvůli zdravotním problémům spojeným s obezitou nemohou pustit do každého sportu. Ve vodě totiž odpadá zátěž spojená s vlastní hmotností, a proto nezatěžujete klouby, kosti a nedochází k otřesům. Během plavání také dotyčný aktivuje a posiluje rovnoměrně celé tělo. Pobyt v bazénu, zvláště dýchání do vody, má navíc pozitivní vliv na dýchání a kapacitu plic. 

Plavání pomáhá vytvarovat postavu
V současnosti trpí čím dál více dětí nadváhou. Chybí jim totiž pohyb. Mnohé dají raději přednost počítačovým hrám před tím, než by si zasportovaly. A právě plavání je jeden ze sportů, které dopomohou k tomu, aby dítě netloustlo.

Vzhledem k tomu, že se člověk ve vodě pohybuje ve vodorovné poloze, je sice nadlehčován vodou, zároveň však voda klade při pohybu mnohonásobně vyšší odpor než vzduch. Při plavání tak vydá dvakrát až pětkrát více energie a síly než na suchu. Za hodinu aktivního plavání člověk spálí 1 800 až 2 000 kJ, což je více než za hodinu jízdy na kole průměrnou rychlostí 16 km/h.

Plavání důkladně protahuje svaly celého těla, navíc je dokázáno, že účinně působí na břišní svaly, takže vystouplé bříško se brzy zase hezky zploští. Lehké zadýchání a uvědomění si dýchacího procesu při plavání posiluje plíce a následně i srdečně-cévní systém. Navíc člověk vdechuje vlhký vzduch těsně nad vodní hladinou, netrpí tedy ani sliznice citlivých lidí. 

Plavání a děti 
Plavání má velmi dobrý vliv na rozvoj dítěte po psychomotorické, duševní a pohybové stránce. Dítě se stává otužilejším a nepodléhá tak lehce nemocem. Plavání navíc dětem přináší nejen skvělou zábavu ve vodě, ale má pro ně i mnohé další přínosy. Pokud se dítě naučí plavat, dokáže se také bezpečně u vody a ve vodě pohybovat.

Další výhodou je fakt, že rekreační plavání dětí patří pro rodiče mezi méně finančně nákladné sporty. Mnohé děti tak dokonce naučily plavat i vlastní rodiče, kteří dosud plaveckými dovednostmi neoplývali. Společný čas u vody patří k oblíbeným způsobům trávení letní dovolené. Plavání u dětí přispívá také ke zlepšení koordinace jednotlivých částí těla. Plavání nezatěžuje klouby a je proto vhodné v každém věku. Plavat navíc mohou i děti se zdravotním omezením.

Více informací včetně kontaktů na plavecké kluby získáte na stránkách Českého svazu plaveckých sportů.