celá Česká republika    > > >    vybrat region

Školní fórum na dobříšských školách v roce 2024

Školní fórum v Dobříši.

Školní fórum na dobříšských školách v roce 2024

Dobříš

Město Dobříš má zájem zapojovat mladou generaci do veřejného dění. Jako zřizovatel základních škol tak prvotně zvolilo formu tzv. školních fór, která se uskuteční na dvou dobříšských školách. 

Jedná se o ověřený projekt a sdílenou dobrou praxi v rámci Národní sítě zdravých měst, jejímž je město Dobříš členem. Školní fórum je jednou z možností, jak mohou žáci ovlivnit prostředí nejen ve své škole, ale i ve městě. Probíhá přímo ve škole, kde se zástupci žáků společně zamýšlejí nad tím, co se jim ve škole i ve městě líbí a co by chtěli změnit nebo zlepšit.

Letošní první školní fórum v Dobříši
První školní fórum proběhlo dne 7. února 2024 na Základní škole Dobříš, Komenského náměstí 35, pod odborným dohledem a vedením zkušeného facilitátora Petra Hermanna z Národní sítě zdravých měst. Do celé aktivity byli zapojeni zástupci žáků školy z 5. až 9. ročníků, zástupci vedení školy i města. Cílem projektu je nejen zjistit, co žákům jejich věkové kategorie ve veřejném prostoru či ve škole chybí, ale také dát jim a nám dospělým možnost vzájemně se inspirovat, vést debatu o možnostech světa městské správy.         

Jak vše probíhalo
Nápady a názory žáci vymýšleli ve skupinách. Poté je prezentovali před svými spolužáky. Každá skupina ze svých návrhů vybrala dva, které se staly součástí závěrečné ankety. Z této na půdě školy vzejde konečný vítězný projekt, který bude v součinnosti s městem realizován. Na tuto aktivitu město Dobříš vyčlenilo celkovou částku 30 000 Kč a žáci o ní v samém počátku projektu byli informováni. Některé zajímavé a finančně nenáročné projekty zůstanou v paměti.

Inspirativní nápady a vize od žáků ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Hodnotilo se prostředí školy, které žáci považují za velmi podnětné a příjemné. Oblíbené jsou školní akce a výlety, školní kroužky. Ve škole by žáci uvítali automat na jídlo a nápoje, přičemž většinově upřednostňovali zdravé potraviny. Do chodeb by přidali více květin, posezení k relaxaci a přáli by si rozšíření aplikace Bakaláři. Mezi návrhy týkající se města pak žáci uváděli například více odpadkových košů, laviček, altán, cyklostezky. Zamýšleli se také nad větší frekvencí autobusových linek do okolních obcí. Přidali by zastřešené autobusové zastávky, vznesen byl také požadavek na mohutnější vánoční strom.

Voda a pitný režim jsou důležitou součástí
V průběhu celé akce se dbalo na drobné občerstvení a zejména pak na pitný režim, který zajistila Vodohospodářská společnost Dobříš. V rámci projektu dokonce volně vyplynula i debata o pitné vodě z kohoutku, kdy Ing. Blanka Marvanová diskutovala s žáky o dobříšské vodě a jejím každodenním pití doma i ve škole. „Velkým přáním dětí je automat na jídlo a pití, dopřejme proto dětem vodu z kohoutku i z automatu. Voda je nejdůležitější součástí jejich pitného režimu, který je pro jejich zdraví klíčový," dodává Blanka Marvanová z VHS Dobříš. 

Jak projekt hodnotili další jeho organizátoři
„Školní fórum mne nesmírně potěšilo, vedlo se ve velmi příjemné atmosféře, probíhala zajímavá a plodná debata o různých projektech. Žáci se se zájmem ptali a zajímali o možnosti samosprávy, zároveň velmi konstruktivně prezentovali své názory. Celá akce přinesla důležitou zpětnou vazbu od mladých lidí na to, co ve městě hodnotí pozitivně a kde naopak vnímají nedostatky. Přinesla ale také příležitost k tomu, vysvětlit některé administrativní a právní složitosti, ale i to, že ne vše městu patří a není vždy možné návrhům na úpravy vyhovět. Současně bylo velmi inspirativní a nesmírně užitečné vidět spolupráci a debatu mladých. Návrhy ze školy bereme velmi vážně a po projednání v Radě města Dobříše věříme, že se vítězný projekt podaří realizovat. Druhé kolo školního fóra nás čeká na přelomu dubna a května tohoto roku na 2. ZŠ Dobříš," doplnila místostarostka Jindřiška Romba.

Vyjádření k prvnímu školnímu fóru v Dobříši poskytla také vedoucí školního senátu Klára Táborová a Lucie Černohorská: „Jsme na škole rádi, že jsme se této akce mohli účastnit. Žáci tak mohli nahlédnout do městské i školní samosprávy. Byl vyhrazen dostatek prostoru pro diskuzi, názory a otázky dětí. Naši žáci se tak stali rovnocennými partnery pro další rozhovor. Do dvou týdnů nás čeká celkové vyhodnocení školních projektů, kterého se budou účastnit žáci 5. až 9. ročníků."

Reklama
Váš prohlížeč nepodporuje SVG