ZLÍN

Zlínské muzeum připravilo v únoru otevření hned dvou nových výstav a spolu s nimi i nápadité doprovodné programy pro rodiče s dětmi. První z nich se jmenuje Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu. V muzeu je k vidění od 13. února do 21. června.

Hlavní výstavou letošní muzejní sezóny ve Zlíně je Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu. Ta se velmi podrobně věnuje historii výroby a zpracování tohoto nejrozšířenějšího kovu od pravěku po současnost.

Téma jsme rozdělili do dvou samostatných částí,“ říká archeoložka muzea Jana Langová. „Geologická část návštěvníkům představí různé typy železných rud a způsoby jejich těžby a zpracování. Archeologická část zase prezentuje nálezy historických železných předmětů.“ Mezi exponáty ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i dalších subjektů jsou například nástroje nebo zbraně, od doby laténské po středověk. Výstava je rovněž příležitostí k nahlédnutí do tajů experimentálních taveb železa, které předvedli pracovníci muzea v rámci akce Stará řemesla na hradě Malenovice v loňském a předloňském roce.

Výstava je návštěvníkům otevřená od 13. února do 21. června.  


Oddělení muzejní pedagogiky připravilo k výstavě s tak vděčným tématem řadu doprovodných programů a akcí. V únoru proběhnou dílny Strážcové štol (15. 2.) s výrobou vlastního permoníčka a Tepané keltské šperky (29. 2.), se zhotovením ozdob inspirovaných některými exponáty výstavy. Na této dílně se dozví návštěvníci i zajímavosti o keltské mytologii a horoskopu, jejichž motivy Keltové k výzdobě svých šperků často používali. Na tuto tématiku pak naváže ještě březnová dílna Pohádkové brože (5. 3.), jejíž součástí bude i malé divadelní představení pro děti.