ZLÍN

Fenomén Divokého Západu a westernu se u nás těší velké oblibě už od dob Rakouska-Uherska. I když byl vždy považován za pokleslý žánr, po řadu desetiletí představoval western jeden z mála možných úniků z reality totalitního režimu k zapovězeným a nedostupným reáliím a hodnotám Ameriky. Zlínské muzeum připravilo na toto téma výstavu, která trvá od 4. října až do 26. ledna 2020.

Western se prolíná naší kulturou řadou oblastí od literatury, výtvarného umění, hudby a filmu a zasahuje až k různým řemeslům a profesím. Po nástupu demokracie se činnosti spojené s westernovým stylem mohly konečně aktivovat naplno. Vznikla řada chovatelských a sportovních klubů, rančů, westernových městeček. Rozjely se soutěže, v nichž naše země měla a má v rámci Evropy velmi dobré postavení. Vytvořila se zde velmi silná komunita navázaná na tento styl, která kdysi vysmívanou zábavu přetvořila ve významnou profesní i volnočasovou aktivitu.

Výstava představuje českou westernovou scénu a seznamuje veřejnost s otiskem, jenž fenomén amerického Západu zanechal v českém prostředí. Jednotlivé části výstavy zachycují nejrůznější aspekty tohoto otisku, vždy se stručnou připomínkou jejich amerických kořenů – ať už v literatuře, filmu, výtvarném umění a dalších oblastech.

Protože ale název výstavy lze vyložit i jiným způsobem, nebude ve výstavě chybět pohled na ty, kdo americký Západ skutečně budovali – tedy na české krajany v USA od počátků přistěhovalectví až po současnost a uchovávání kulturních hodnot jejich předků v americkém prostředí.

Výstava popularizuje možnosti, které přináší westernový styl v řadě oblastí jako sportovní, profesní, kreativní či rekreační volnočasové aktivity. Zároveň připomíná ty, kdo se zasadili o proniknutí tohoto zdánlivě cizorodého prvku do českých krajů a pomohli ho udržet a přitáhnout k němu vlastním nadšením další.

Nebude chybět ani doprovodný program. Například Country tance, které se uskuteční bezprostředně po vernisáži od 18 hodin v kavárně budovy 15. Další termíny souvisejících akcí najdete na www.muzeum-zlin.cz nebo na www.14-15.cz.