Akce pro děti  |  Výstavy

okres Strakonice a okolí    > > >    změnit region

Výstava Beroun: Český kras a jeho lidé

Výstava Beroun: Český kras a jeho lidé

BEROUN

V berounském Muzeu Českého krasu je k aktuálně k vidění výstava Český kras a jeho lidé aneb Jak krajina mění lidi a lidé krajinu.

O výstavě
Český kras, geologicky velmi významná oblast, je dnes vnímán hlavně jako místo pro rekreaci, turismus a ochranu přírody. V relativně nedávné minulosti však byl také významným centrem těžby vápence a průmyslové výroby. Vždy byl také zemědělsky využíván a stopy zdejšího osídlení sahají do hlubokého pravěku – všechny tyto činnosti se projevily na dnešním podobě zdejší krajiny. Geologicky unikátní území tvoří základ, který se člověk naučil využívat i chápat.

Hlavním námětem výstavy je historické putování člověka Českým krasem, které je místem pro život, práci, zábavu i poznání. Začít ovšem musíme specifickou geologií, která je pro toto putování a využívání důležitá. Prostřednictvím dochovaných předmětů a textových panelů výstava zachycuje stopy lidského působení v krajině, které souvisí s jeho rozsáhlou činností (hospodářskou, těžební, stavební i volnočasovou). Zachycuje proměnu vztahu ke krajině, jejíž poznání vede ke snaze ochránit a udržet ji pro budoucí generace.

Zajímavosti z výstavy
Uvidíte zde mimo jiné kompletní trampskou či horolezeckou výbavu, řadu unikátních archeologických nálezů (např. Tetínský poklad z 13. století nebo cca 10 000 let starý parohový sekeromlat), dobové suvenýry (modlitební knížky ze Sv. Jana pod Skalou z 18. stol.), velkoformátový model mlýna z nedaleké Kody nebo kamenné výrobky z místního vápence. Dozvíte se zajímavosti o těžbě a dopravě této horniny (úzkorozchodné a lanové dráhy), počátcích turismu (nejstarší značená turistická stezka) a hospodářského využití regionu. Zjistíte, proč je nenápadná lokalita Klonk u Suchomast považována geology po celém světe za naprostý unikát. Část výstavy se věnuje cenným biotopům včetně jeskyní a jejích obyvatel, chráněným rostlinným i živočišným druhům, rozlišování kategorií chráněných území a pochopení výrazu „krajinný ráz“. Výstava je doplněna mechanickými i elektronickými interaktivními prvky (dotykové obrazovky).


Muzeum Českého krasu
Husovo nám. 87
Beroun

Otevírací doba
út – so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
ne a svátky 10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

Vstupné
80 Kč/plné,  55 Kč/snížené, 160 Kč/rodinné

  • Výstavy
  • Muzeum Českého krasu v Berouně
Plakát k akci

Autor / zdroj: Archiv pořadatele

Termíny a místo konání akce
Reklama