Akce pro děti  |  Jeskyně a podzemí

okres Náchod a okolí    > > >    změnit region

Navštivte zajímavou expozici ve stálém úkrytu civilní ochrany

Navštivte zajímavou expozici ve stálém úkrytu civilní ochrany

Pardubice

Magistrát města Pardubic zve veřejnost na další prohlídky úkrytu civilní ochrany. Konat se budou na konci května. 

Pardubický magistrát, který zajišťuje připravenost města na mimořádné události, v říjnu loňského roku poprvé zpřístupnil veřejnosti a základním školám jeden ze stálých úkrytů civilní ochrany, který má město ve svém vlastnictví. V tomto stále plně funkčním a moderním úkrytu je umístěna velmi zajímavá expozice, která se týká nejen ochrany obyvatelstva a všeho s tím souvisejícího. Do současné doby jej navštívilo již téměř 1400 osob, přičemž více než polovinu tvořily žáci pardubických základních škol.

Každý zde najde informace o možných zdrojích rizik na území města, ale také o tom, jak je možné se chránit v případě, kdy na jeho území dojde ke vzniku mimořádné události, která může ohrozit zdraví či život každého z nás. Návštěvníci se mohou také podrobně seznámit s prostorem a pro provoz nezbytnými technologiemi úkrytu, který poskytuje ochranu v případě napadení nejen konvenčními zbraněmi, ale také zbraněmi hromadného ničení. Současně jsou zde k dispozici textové informace a mapové podklady, které jsou doplněny o expozici prostředků profesionální, ale i improvizované ochrany osob, kde je k vidění materiál již z 30. let 20. století, ale současně také nejmodernější prostředky ochrany. Během návštěvy lze shlédnout i krátké filmy, které se zabývají související problematikou.

Nezapomínejme také, že Pardubice se staly v roce 1944 třikrát terčem spojeneckých náletů na rafinerii, letiště a vlakové nádraží. Zasaženy byly však ve velkém rozsahu i civilní objekty, kdy ve městě a jeho bezprostředním okolí zahynulo téměř 300 osob. Proto je část expozice věnována i této smutné historii, kde si je možné prohlédnout nejen dobové fotografie zničených částí města, ale ve vytvořené replice sklepního prostoru „zažít“ i nálet provedený 15. leteckou armádou USAAF dne 24. srpna 1944.


Prohlídky pro veřejnost:

Erno Košťála 1012, Pardubice

Termíny:
28. května 2024, 11–17 hodin

29. května 2024, 13–18 hodin

  • Jeskyně a podzemí
  • Ivana Dolanová
Reklama