LITICE NAD ORLICÍ

Po mostě vstoupíte brankou pro pěší do míst, kde na vás dýchne část historie, kterou si hrad po 700 letech ještě zachoval. Takový je hrad Litice.

V dnešní době je celý hrad Litice dílem přestavby Jiřího z Poděbrad z roku 1468, jak hlásá nápis na vstupní bráně. Celý hrad byl postaven podle jednotného plánu v nepříliš velkém časovém rozmezí a letopočet 1468 na vstupní bráně označuje patrně již úplné dokončení stavby. Jeho význam v následující době však značně poklesl.

Přístup k hlavní bráně, jež byla zapojena do vnějšího obvodu opevnění, vedl přes padací most. I když dnes zůstalo z původní brány jen malebné torzo zříceniny, ukazuje se monumentální pojetí zvláštního věžovitého tvaru s průjezdní branou, který se vypínal nad nižší siluetou hradebních zdí a bašt.

Přední (hlavní) palác hradu Litice se vypíná na konci ostrohu nad strmější jižní částí pahorku, k němuž v části obrácené do nádvoří přiléhá vysoká štíhlá věž. Druhý (zadní) palác se rozkládal na protilehlém konci nádvoří. Boční strany nádvoří uzavíraly vysoké pevné zdi, k nimž byla přistavena dnes již zbořená užší a pravděpodobně i nižší spojovací křídla sloužící k hospodářským účelům.

Přízemí předního paláce zaujímala průjezdní brána s půlkruhovým portálem obloženým většími kamennými kvádry a dvě neklenuté místnosti, z nichž každá byla z nádvoří přístupna vlastním půlkruhovým portálem.

Malebnou siluetu hradu dotvářela vysoká štíhlá věž téměř čtvercového půdorysu. Byla již položena přímo do nádvoří při obvodní zdi. Pro svou křehkost a vybroušenou formu ztratila již úplně na svém exponovaném místě obranný charakter. 

Hradem krále Jiřího (základní okruh)
Návštěvnický okruh hosty provede jižním palácem a přilehlou věží. Seznámíte se s historií hradu a jeho architekturou. Prohlédnete si archeologické nálezy, dobové rytiny a fotografie. Z vyhlídkové věže uvidíte meandrující tok řeky Divoké Orlice. V interiérech hradu je umístěna výstava plastik Jaroslava Šafra.

Komentované prohlídky začínají obvykle po 45 minutách, a to ve skupinách o minimálním počtu 5 osob. Prohlídku je možné absolvovat i bez průvodce a bez ohledu na čas. 

Podrobnější informace zájemci najdou na webu hrad-litice.cz.