PLUMLOV

Plumlovský zámek tyčící se nad stejně pojmenovanou přehradou představuje ideální výletní místo pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se tady mohou vydat na tři prohlídkové okruhy.

Plumlovský zámek byl postaven v letech 1680 až 1690 Janem Adamem z Lichtenštejna v pořadí třetím majitelem plumlovského panství. Rozhodl se tak z toho důvodu, že jejich rodu chyběla rezidence odpovídající jeho bohatství a společenskému postavení. Nástupci Karla z Lichtenštejna, knížeti Karlu Eusebiovi, to příliš nevadilo, neboť se trvale zdržoval ve Valticích, ale jeho syn, podnikavý Jan Adam, se začal zabývat myšlenkou na opravu a přestavbu plumlovského hradu.

Zámek má ve své konečné podobě neobvyklý vzhled, neboť jeho rozměry byly voleny se zřetelem k projektované čtyřkřídlé stavbě. Budova má celkem šest nadzemních podlaží s dvěma patry a třemi mezipatry. Jednotlivá podlaží jsou spojována hlavním schodištěm na západní straně a točitými schody pro služebnictvo na východní straně zámku. Nádvorní fasáda spojuje vždy patro a mezipatro jednou radou volných sloupu, ukončených složitými hlavicemi, v přízemí toskánskými, ve středním patře jónskými a v nejvyšším patře kompozitními. Jednotlivá patra jsou oddělena římsami, pod kterými probíhají po celé délce budovy štukové vlysy. Okna hlavních pater jsou zdobena podokenními kuželovými balustrádami. 

Prohlídka zámku má tři okruhy 
Návštěvníci plumlovského zámku mohou volit ze tří prohlídkových okruhů. První okruh tvoří první tři podlaží zámku s baštou (mimo výstavu Vítězná křídla v prvním patře). Druhý okruh obsahuje výstavu Vítězná křídla a muzejní expozici v prvním patře s baštou a třetí okruh pak pohádkové sklepení.
Nádvoří zámku je mimo akce a návštěvní dobu volně přístupné denně od 8 do 16 hodin a v době otevíracích hodin Kamenného sálu a kavárny.

Volně přístupné prostory zámku se otvírají v 8 hodin, pokladna v 9:45 hodin. Prohlídka se koná pod vedením průvodce ve skupinách o minimálním počtu tří osob a maximálním počtu 50 osob s jedním průvodcem. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky, a to i mimo návštěvní dobu zámku. Pokud nebude rezervace prohlídky vedoucím skupiny 10 minut před stanovenou dobou vyzvednuta, právo na rezervaci končí. Při kulturních akcích může stanovit správa zámku změny v organizaci provozu.  

Podrobnější informace zájemci najdou na webových stránkách plumlovského zámku.