HRADEC NAD MORAVICÍ

Zámek v Hradci nad Moravicí představuje jedno z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších výletních míst v Moravskoslezském kraji. Jeho návštěvníci se mohou vydat na hlavní či doplňkový okruh nebo se projít „jen“ zámeckým areálem.

Reprezentační a soukromé salony – hlavní okruh
Tento okruh v sobě obsahuje zámeckou čítárnu s knihovními sály, reprezentační jídelnu, kuřárnu, kulečníkový sál, dámský rokokový salon, interiéry knížecího bytu – dámský budoár, toaletní pokoj, ložnici kněžny, pracovnu, pamětní hudební salon Beethovena, malý společenský sál a velký společenský sál.

Zámecké interiéry jsou po celkové památkové obnově zpřístupněny pro širokou veřejnost. 

Hostinské apartmá – doplňkový okruh
Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací síň, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál. 

Exkluziv – sloučený okruh
Sloučený okruh nabízí exkluzivní interiéry hlavního a doplňkového okruhu. 

Edukace s prohlídkou zámku
Prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Je na něj nutná rezervace na telefonním čísle 724 793 758. Tento okruh je vhodný pro skupiny základních škol, příměstské tábory apod. Minimální počet je 10 osob. 

Zámecký areál
Zámecký areál zahrnuje zámecký park se všemi vyhlídkami, nádvoří Bílého a Červeného zámku, vstupní expozici s modely historického vývoje zámku a kočáry. Zámecký areál je volně přístupný celoročně, během návštěvnické sezony je zpoplatněn v režimu otevírací doby. Jde o individuální okruh bez průvodce.

Zámecký areál v Hradci nad Moravicí se vypíná jako ústřední bod na podélné ostrožně obtékané ze západu řekou Moravicí a na východě potokem Hradečná. Rozlehlý anglický park vybízí k příjemným procházkám. Již v pravěku tudy vedla jedna z nejdůležitějších komunikačních tepen ze Středomoří k pobřeží Baltu – Jantarová stezka.

Zámecký areál se rozkládá na jazykovité ostrožně se strmými, místy skalnatými srázy a první osídlení na tomto místě je známé z doby již 3000 let před našim letopočtem. 

Více informací najdete na webu www.zamek-hradec.cz.