NOVÝ JIČÍN

Žerotínský zámek v Novém Jičíně nabízí návštěvníkům možnost prohlédnout si tři stálé expozice. Disponuje také výstavními sály.

Původně opevněný kamenný dům pánů z Kravař byl na počátku 16. století přestavěn pány ze Žerotína do podoby citadely s devíti obrannými věžicemi. Po odchodu Žerotínů roku 1558 se zámek načas stal sídlem radnice a po roce 1624 hospodářským střediskem nové vrchnosti - hejtmana novojičínského jezuitského panství. Zrušením řádu jezuitů přešel zámek pod správu Tereziánské akademie z Vídně.

Po roce 1945 se stal sídlem muzea, v současnosti Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. Kromě výstavních sálů jsou zde instalovány tři stálé expozice.

Ve znaku zavinuté střely
Stálá expozice zámku Nový Jičín
Úvodní část prohlídky zámeckého komplexu zavede své návštěvníky do prostor stálé expozice města Nového Jičína, respektive její první částí prezentující období od prvopočátků do konce 18. století.

Návštěvníci zde mohou shlédnout jedinečné artefakty dokumentující život ve městě, práci městské samosprávy a velice bohaté události města na křižovatce obchodních cest. Další část pokračuje po prohlídce expozice Nechte na hlavě a zavede návštěvníky do období historie města Nového Jičína v období 19. a 20. století.

Malíři dvou staletí
Stálá expozice výtvarného umění 19. a první poloviny 20. století ze sbírek Muzea Novojičínska. Expozice prezentuje díla následujících umělců Novojičínska: Eduard Veith, Anton Kolig, Ignác Berger, Franz Barwig.