Kam s dětmi  |  Hrady, zámky a zříceniny

celá Česká republika    > > >    vybrat region

Hradiště Budeč se dá považovat za jeden ze symbolů české státnosti

Hradiště Budeč.

Hradiště Budeč se dá považovat za jeden ze symbolů české státnosti

ZÁKOLANY

Hradiště Budeč se dá považovat za jeden ze symbolů české státnosti. V místní rotundě sv. Petra se tady latinským knihám učil mladý kněžic Václav, budoucí světec a patron české země. Žákům život v tehdejší době přiblíží kostýmovaný průvodce.

Hradiště Budeč stojící na návrší nad obcí Zákolany můžeme považovat za jeden ze symbolů české státnosti. Archeologové prokázali osídlení tohoto místa již v pozdní době bronzové a na počátku starší doby železné (8. - 6. stol. př. n. l.). Ve druhé polovině 9. století našeho letopočtu si zde zbudovali své hradiště Přemyslovci a Budeč patřila k centrálním hradům jejich středočeské domény. Kníže Spytihněv I. tu nechal po roce 895 postavit rotundu sv. Petra, v níž se podle svatováclavských legend učil knihám latinským mladý kněžic Václav, budoucí světec a patron české země.

K původní předrománské lodi byla ve 12. století přistavěna románská věž a zřejmě tehdy bylo také rozšířeno svatopetrské zasvěcení i o sv. Pavla. Kolem roku 1585 bylo k lodi připojeno obdélné kněžiště a v 17. století sakristie. Hlavní chrámová loď Spytihněvovy stavby ale přestála všechny tyto úpravy v neporušeném stavu a je tak nejstarší stojící stavbou v České republice.

K rotundě přiléhající hřbitov se stal místem posledního odpočinku významného pedagoga 19. století K. S. Amerlinga a historiků V. Davídka a O. Urbana.

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně jako jediné zajišťuje o víkendech od konce května do konce září prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla a přilehlého hradiště. 

Středověk na Budči
V programu Středověk na Budči mají žáci možnost poznat raně středověké hradiště Budeč s rotundou sv. Petra a Pavla, důležité místo raně přemyslovského státu. Díky dotaci firmy LEGO tady vytvořili repliky dobových nástrojů a jednoduché dílny. Během návštěvy si tak žáci nejen prohlédnou tuto památku, ale přiblíží si i dobu, v níž vznikla.

Náplň programu:
- Improvizované obydlí vesničana: kostýmovaný průvodce přiblíží žákům život Slovanů v blízkosti hradiště, žáci si prohlédnou repliky nádobí, nářadí a zbraní: vyzkoušejí mletí obilí na žernovu, stříhání středověkými nůžkami… 
- Setkání s členem knížecí rodiny: průvodkyně-kněžna popíše dějiny Přemyslovců, putování a boje knížecí družiny. Žáci si vyplní návštěvní kartu a vytvoří si na památku dobový šperk.
- Rotunda jako učebna: "kněz" povypráví o šíření křesťanství a stavbě budečských kostelů. Žáci budou psát do voskových tabulek kovovými rydly podobně jako v 10. století na Budči mladý kníže Václav.

Délka programu:
60 až 70 minut pro klasickou školní třídu (20 až 30 žáků)

Cena:
30 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Reklama
Váš prohlížeč nepodporuje SVG