VALTICE

Na velikonoční víkend opět připravují na valtickém zámku bohatý program pro širokou veřejnost. Každý den včetně pondělí budou v areálu zámku vystaveny obří kraslice z dílny žáků valtické základní školy.

Každý den včetně Velikonočního pondělí bude otevřen Hlavní prohlídkový okruh a zámecká prodejna, prohlídky zámku budou od 9.00, pak každých 30 minut a poslední prohlídka vychází v 16.00.   

Prohlídky zámeckého divadla
Prohlídky zámeckého divadla budou od pátku do neděle, v časech 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00.

Můžete se těšit také na velikonoční výstavu Střední vinařské školy, ta bude k vidění v přízemí zámeckého paláce. Nebude chybět ani cimbálová muzika a degustace vína na vnitřním nádvoří

sobota 10 - 14 hodin - cimbálová muzika Starobřeclavská
sobota 14 - 18 hodin - Musica Moravica
sobota 10 - 18 hodin - degustace vín VOC Valtice, komentované degustace vín Střední vinařské školy Valtice
neděle 11 - 14 hodin - cimbálová muzika DUR
neděle 14 - 18 hodin - Musica Moravica
neděle 11 - 18 hodin - degustace vín VOC Valtice, komentované degustace vín Střední vinařské školy Valtice

Další program
V zámecké kapli budou v sobotu v časech 11:00, 13:00 a 14:00 koncerty sboru Virtuosi di Mikulov. Třicetiminutový pěvecký koncert doprovodí hra na historické varhany a součástí bude také krátký výklad k barokní kapli. Vstupné je dobrovolné.

V sobotu a neděli budou před zámkem stánky s rukodělnými výrobky, na vnitřním nádvoří stánky s občerstvením a valtickými víny. Za zámkem bude stanoviště pro jízdy kočárem v parku, doprovodný program zajistí také setkání s canisterapeutickými psy. Sobotní program zpestří také historické kostýmy z ateliéru Šárky Tóthové.

Vstupenky na prohlídku zámku či divadla jsou za běžné ceny k zakoupení na pokladně zámku, jízdy kočárem se platí u kočího, ostatní atrakce jsou zdarma.

Při nepříznivém počasí jsou změny programu vyhrazeny.

V sobotu 20. dubna od 10:00 do 18:00 ve Valticích probíhá akce Otevřené sklepy.