BOUZOV

Pětinu odprovázených prohlídek na hradě Bouzov tvoří rodiny s dětmi. I proto tady mají v nabídce trasu určenou právě pro tuto skupinu návštěvníků. Děti tak hradem provází průvodce ve stylizovaném kostýmu. Malí návštěvníci řeší různé hádanky a hravou formou se dozvídají informace týkající se nejen historie hradu.

Bouzov představuje romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století, který se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Vzhledem k tomu, že mezi časté návštěvníky patří také rodiny s dětmi, myslí na hradě i na nejmenší návštěvníky. „Na hradě Bouzov máme v nabídce trasu určenou pro rodiče s dětmi s názvem „Dětská trasa s ohnivcem“, a to z důvodu stále se zvyšující poptávky pro programy určené dětem předškolního a školního věku. Tyto prohlídky tvoří minimálně pětinu celkového počtu odprovázených prohlídek v návštěvnické sezóně,“ uvádí kastelánka hradu Bouzov Zuzana Šulcová.

Největší zájem je v hlavní návštěvnické sezóně, tedy v červnu, červenci a srpnu, kdy je děti potřeba zabavit a rodiče jezdí na prázdniny s dětmi. Červen je také obdobím školních výletů,“ pokračuje s tím, že tuto trasu nejčastěji využívají rodiče s dětmi.

A jak prohlídky určené dětem vypadají? „Průvodce ve stylizovaném kostýmu se věnuje menší skupince dětských návštěvníků a interaktivně s nimi komunikuje. Děti v průběhu prohlídky hradu řeší různé hádanky a aktivně se zapojují do průvodcovského výkladu,“ přibližuje Šulcová.

Hlavní je individuální přístup průvodců k dětem ve skupině, kde není jen mechanicky odříkáván text přizpůsobený dětským návštěvníkům, ale průvodce s dětmi komunikuje a zapojuje je do prohlídky. Děti se hravou formou dozvídají informace týkající se nejen historie samotného hradu, ale i základy architektury a dějepisu,“ popisuje kastelánka.

Děti nejčastěji zajímá, kde bydlely princezny a rytíři, nebo se ptají na materiály a z čeho jsou vyrobené různé věci vystavené na hradě.

Děti hradem provází kostýmovaný průvodce, který představuje postavu ohnivce z hradní pověsti. „Průvodci, kteří se dětem věnují, jsou pečlivě vybíráni a přednost mají průvodci ze škol s pedagogickým zaměřením,“ zdůrazňuje Šulcová.

Na Bouzově pak pořádají také speciální akce určené především dětským návštěvníkům, a sice v posledních měsících školního roku, kdy jezdí na Bouzov převážně školní výlety.

Prohlídky jsou rozděleny do jednotlivých dní podle věku dětí, a tak jsou i školám doporučovány. Například Putování s Večerníčkem, Z pohádky do pohádky či Jak se žilo na středověkém hradě,“ vyjmenovává kastelánka.