CHEB

Turistické infocentrum města Chebu vás zve na prohlídkovou trasu, která vás provede po půdách městských domů na chebském náměstí. Představí vám technickou památku vysoké historické hodnoty - krovy zkonstruované v různých staletích, představující jedinečnou řemeslnou zručnost a geometrickou představivost našich předků.

Cheb je z hlediska své historie a z hlediska zachovaných historických památek výjimečné město. Nově byl iniciativou pracovníků památkové péče městského úřadu Cheb a zástupců NPÚ ú.o.p. v Lokti proveden základní zjišťovací průzkum historických krovů na městských domech kolem hlavního chebského náměstí. Přestože se díky historii města a vzhledu několikapatrových patricijských domů s vysokými strmými střechami předpokládala možnost zachování historických krovů, zjištěné poznatky zdaleka předčily jakákoliv očekávání. Podařilo se objevit nejméně dvanáct středověkých krovů, dvacet renesančních a barokních a více než dvacet z dalších mladších období. Mnohé z nich představují nejstarší zástupce daných typů na našem území nebo výjimečná tesařská díla z pohledu řemeslného provedení či velikosti a měřítka.

Zajímavostí je například zjištění, že krovy na domech celé východní poloviny chebského Špalíčku, dosud obecně považované za novodobé z doby asanace v 2. polovině 20. století, jsou dochovány v pozdně středověké podobě. Zpracovaný průzkum opět povýšil již tak mimořádný historický význam města Chebu v kontextu celé České republiky. V žádném jiném českém městě není dochován tak pestrý a přitom ucelený soubor historických krovů. Chebské krovy jsou svým významem plně souměřitelné pouze s nemnoha historickými městy západní Evropy.

Jedinečnou atmosféru při obdivování zručnosti tesařských mistrů - také tu přinese zbrusu nová trasa, na níž budou moci lidé obdivovat a porovnat, jak se měnila jejich práce od čtrnáctého století do století devatenáctého.

Chebské krovy jsou fenomén, který svým významem přesahuje hranice republiky a možná i střední Evropy. Na malé ploše zde najdete konstrukce, které vznikaly v různých časových obdobích. Jsou zde krovy gotické, barokní, renesanční. Podobný komplex jinde v republice nenajdete. Je jich tu tolik, že by zde mohl na základě jejich pasportizace vzniknout historický atlas krovů. V Chebu je i nejstarší krov v České republice, kterou je konstrukce na františkánském klášteře. Lidé z celého světa tady mohou jezdit prohlížet, zkoumat a obdivovat um tehdejších stavitelů, kteří často práci odvedli bez jediného železného spoje.

Na začátku byla náhoda
Na to, že chebské domy v historickém centru města ukrývají takový poklad, se přišlo náhodou. Když se začalo mluvit o tom, zda by bylo možné do vysokých půd chebských měšťanských domů stavět byty, zadala radnice stavebně historický průzkum. Před odborníky se při procházení jednotlivými domy nečekaně otevřela cesta do minulosti. To, co Cheb pod střechami domů má, je skutečný unikát, který se zachoval ve velmi dobrém stavu. Takový soubor krovů není ani v Praze nebo třeba v Krumlově.

Stavební historik vysvětlil jedinečnost krovů na souhře několika šťastných aspektů. Především Cheb byl v minulosti bohaté město. A tak zatímco ve 14. století ve zbytku země byly stavěny domy pouze patrové, v Chebu kolem náměstí už rostly domy třípatrové s vysokými střechami a rozlehlými půdami. Střechy byly hned od začátku kryté pálenými taškami, aby dovnitř nezatékalo. Cheb měl také štěstí, že zde poslední velký požár řádil v roce 1270. Pak už nikdy nehořelo tak, aby většina domů lehla popelem. Krovy jsou navíc velmi masivní a bytelné. Padla zde hypotéza, že možná tehdejší stavitelé věděli, že Chebsko je seismicky aktivní oblastí, a tak tomu stavby přizpůsobili.

Neméně důležitý byl i nedostatek peněz na rekonstrukci domů na náměstí v sedmdesátých letech minulého století, kdy hrozilo zničení památky, a v neposlední řadě také fakt, že město tyto domy nikdy neprodalo a jako jejich vlastník tak umožňuje prohlídky pro veřejnost.

Více informací včetně provozní doby a cen vstupného najdete na webu historickycheb.cz.