OSTRAVA

Hnízdní sezóna je v plném proudu a ostravská zoologická zahrada hlásí první mláďata u některých ptačích druhů. Úspěšné odchovy probíhají například u orlosupů bradatých, orlů mořských, kondorů havranovitých a kondorů královských. U inkubace vajec a líhnutí některých mláďat z důvodu zvýšení šance na úspěšný odchov bylo zapotřebí asistence chovatelů, samotnou péči o mláďata již všechny druhy zvládají samy a bez nutné pomoci ze strany člověka.

Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus barbatus)
Samice staršího a zkušenějšího páru těchto mrchožroutů obývající lesní voliéru na Cestě vody snesla postupně na konci loňského dvě vejce, obě oplozená.

Z důvodů lepší kontroly nad inkubací a samotného líhnutí jsme po domluvě s koordinátorem Evropského záchovného programu (EEP) obě vejce koncem ledna odebrali do líhně a na hnízdě je nahradili podkladky. Starší mládě mělo při líhnutí problémy a přes veškerou naši pomoc na druhý den uhynulo,“ popisuje situaci zooložka Adéla Obračajová.

Druhé mládě se vylíhlo 21. února také v líhni. I jemu museli chovatelé při klubání pomoci, nicméně mládě bylo silné a životaschopné a po pěti dnech rozrkmování chovateli v líhni, bylo dne 26. února podloženo na hnízdo k „adopci“ svými vlastním rodiči. Rodiče mládě bez problémů přijali a začali o ně pečovat. Nyní je mládě staré již 1,5 měsíce a má se čile k světu. Po odběru krve na určení DNA momentálně zoo čeká na výsledek, zda je to samice nebo samec.

Druhý, mladší pár měl letos jediné vejce, které ale v průběhu inkubace nešťastnou náhodou rozbil. 

Orel mořský (Haliaeetus albicilla albicilla)
Po loňském úspěšném prvoodchovu zasedl chovný pár v další lesní voliéře na hnízdo 9. února, takže v zoo předpokládali snůšku a spočítali termín možného líhnutí mláďat (15. března).

Před tímto termínem jsme stejně jako loni oddělili samce. Dle naší zkušenosti z loňské sezóny a především ze zkušeností Zoo Liberec, která orly mořské před lety úspěšně odchovávala, se v chovech v lidské péči k sobě začnou rodiče po vylíhnutí mláďat chovat agresivně, pravděpodobně proto, že se nemohou dohodnout na společné péči o mláďata. Nicméně menší a lehčí samec by byl v nevýhodě a hrozilo by mu zranění nebo i zabití samicí. Při odchytu samce jsme rychle zkontrolovali hnízdo, byla v něm dvě vejce. Dne 18. března jsme již pozorovali jednu vykukující hlavičku a krmení mláděte samicí. Na druhý den jsme provedli krátkou kontrolu hnízda, která potvrdila dvě zdravá mláďata. Zvážili jsme je, trochu dokrmili, abychom viděli, jak reagují, a rychle hnízdo opustili. Samice se po našem odchodu ihned na hnízdo vrátila. Od té doby jsme již žádnou kontrolu neprováděli a odchov monitorujeme zdálky,“ uzavírá Adéla Obračajová. 

Aby ostravská zoo ptačím rodičům v tomto citlivém období poskytla maximální klid, je botanická stezka vedoucí těsně kolem voliér pro návštěvníky momentálně uzavřena a je možné ptáky pozorovat jen z větší dálky. V další voliéře navíc zahnízdil i pár supů hnědých, takže zóna klidu je nanejvýš žádoucí.

Kondor havranovitý (Coragyps atratus)
Chovný pár měl letos také dvě vejce snesená 28. a 30. ledna. I tato v zoo odebrali do líhně a nahradili na hnízdě podkladky, jelikož ptáci na začátku hnízdění na hnízdě nesedí dobře. Později se však situace vždy stabilizuje, a tak je možné páru jejich mládě nebo mláďata podložit zpět. První vejce se letos nevyvíjelo dobře a záhy odumřelo, ale ze druhého se 8. března s mírnou pomocí chovatelů vylíhlo mládě. Po několika dnech rozkrmování v líhni bylo 12. března podloženo rodičům, kteří se o něj od té doby vzorně starají, a mládě roste a prospívá. 

Kondor královský (Sarcoramphus papa)
Chovný pár, který poprvé úspěšně odchoval mládě v roce 2017 a v následujícím roce odchov zopakoval, snesl v polovině ledna vejce.

Situace u kondorů královských je opět trošku jiná – u tohoto páru necháváme vejce inkubovat pod rodiči, kteří se vzorně střídají a pevně sedí na hnízdě. Vzhledem k tomu ale, že každý rok mělo mládě při klubání problémy, odebrali jsme před předpokládaným termínem líhnutí (7. března) vejce do líhně a rovněž je na hnízdě nahradili podkladkem. Vejce bylo i letos oplozené a mládě v něm již dokonce samo naklubalo skořápku. Mláděti jsme nicméně museli jako každý rok pomoci z vejce ven,“ uvádí Adéla Obračajová. Po několika dnech rozkrmování bylo mládě podloženo zpět na hnízdo rodičům, kteří jej bez problémů přijali a začali o ně ihned pečovat. Mládě má nyní již více než měsíc. 

Kondory návštěvníci nemají momentálně možnost vidět, jelikož odchovy obou druhů probíhají v chovatelském zázemí.