PLZEŇ

Hvězdárna v Plzni se zaměřuje mimo jiné na neformální školní výuku v oblasti astronomie či kosmonautiky. Mobilními dalekohledy návštěvníkům v hvězdárně rádi ukážou krásy noční oblohy nebo detaily Sluneční atmosféry.

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Pobočka Plzeň působí místo bývalé městské organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň a svým působením se zaměřuje nejen na samotné město Plzeň, ale i na výjezdy po celém Plzeňském kraji. Hlavními činnostmi Pobočky Plzeň jsou neformální školní výuka v oblasti astronomie, kosmonautiky apod., pořádání přednášek ze zmíněných oborů pro veřejnost, pozorování oblohy přenosnými astronomickými dalekohledy, pořádání astronomických kroužků pro mládež a odborných kurzů pro dospělé. 

Přednášky
Hvězdárna pořádá přednášky popularizující vědu a vědecké objevy. Ve Velkém klubu plzeňské radnice se uskutečňují pravidelně, ale je možné si je objednat pro vaši organizaci nebo skupinu zájemců v prostorách hvězdárny i mimo ně podle vašich požadavků. 

Výstavy
Plzeňská pobočka Hvězdárny v Rokycanech a Plzni vlastní několik popularizačních výstav, které zapůjčuje do škol, popř. dalších výstavních prostorů. Prohlédnout si je můžete pravidelně ve školách, knihovnách a na dalších místech po Plzni i okolí. 

Výuka
Zkušení lektoři Plzeňské pobočky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni pravidelně zajišťují doplňkovou výuku řady témat pro všechny typy škol základních, středních i mateřských, a to buď v učebně hvězdárny nebo přímo na vámi určeném místě. 

Pozorování
Mobilními dalekohledy vám v hvězdárně rádi ukážou krásy noční oblohy nebo detaily Sluneční atmosféry. Pozorování se konají mimo zimu pravidelně každý měsíc. Je rovněž možné domluvit se a objednat pozorování pro účely vaší instituce. 

Kroužky a kurzy
Pro mladé zájemce o astronomii a kosmonautiku hvězdárna nabízí kroužky, které jsou dostupné začátečníkům i pokročilým. Součástí jsou i pozorovací víkendy a letní astronomické praktikum. Dále hvězdárna nabízí odborné kurzy a pro astronomy amatéry práci v odborných sekcích. 

Přednášková místnost
Multimediální posluchárna s kapacitou 24 míst je srdcem sídla organizace. Odehrávají se v ní nejen pořady pro školy, ale také se zde konají astronomické kroužky, kurzy a schází se zde zájemci o astronomii při odborných setkáních a besedách. Posluchárna je vybavena širokou paletou exponátů a pomůcek využívaných k názorným ukázkám při výuce astronomie a příbuzných oborů. 

Dalekohledy
Plzeňská pobočka Hvězdárny v Rokycanech a Plzni vlastní rozličnou astronomickou techniku. Od přístrojů dnes již téměř historických, až po velké zrcadlové a počítačem řízené dalekohledy Meade. Portfolio dalekohledů obsahuje teleskopy vhodné pro pozorování mlhovin i přístroje s nižší světelností a velkým zvětšením vhodné pro pozorování planet, Měsíce a dokonce i povrchu Slunce. Mezi dalekohledy je i několik velice kvalitních přístrojů vhodných pro fotografování astronomických objektů.

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.hvezdarnaplzen.cz.