ŠTRAMBERK

Štramberk má ve svém blízkém okolí mimo populární Štramberské Trúby i jednu světoznámou archeologickou lokalitu - jeskyni Šipku na severním svahu Kotouče.

Původně krápníková jeskyně zde byla vyhloubena již v předledovcových dobách vodním tokem obtékajícím Kotouč. Ledovcové působení ji nadále rozšiřovalo a po jeho ústupu s sebou odtávající voda odnesla zbytky měkkých hornin, čímž se jeskyně ještě rozšířila a získala dnešní tvar. Chodba je dlouhá 47 metrů a komín vysoký 7 metrů. 

Zajímavý nález
V letech 1879 až 1887 zde prováděl archeologický výzkum pan Karel Jaroslav Maška, učitel na gymnáziu v Novém Jičíně. Roku 1880 zde našel ve vchodu do chodby nazývané Jezevčí, v hloubce 1,7 metru, ohniště a část čelisti neandrtálského dítěte (tzv. Šipeckou čelist). Tento nález (o 24 let starší než ten v německém Neanderthalu), donutil archeology po celém světě naučit se vyslovovat slovo Štramberk. Když v průzkumu lokality pokračoval, objevil v jeskyni Šipka již zmiňovanou krápníkovou výzdobou. Dnes je však z velké části zdevastována lovci suvenýrů. 

Dávní obyvatelé
Před nepřáteli a rozmary počasí se v Šipce pravěcí lidé skrývali již před více než 32 tisíci lety.

Bylo zde nalezeno také velké množství kostěných pozůstatků zvířat rozličných druhů. Mezi nejzajímavější patřil nález kostí jeskynního medvěda, kterému po jistý čas jeskyně sloužila jako nora. Byly zde ale nalezeny i kosti lva, hyeny, rosomáka, pakoně, srstnatého nosorožce nebo například mamuta, který se do jeskyně dostal jako potrava. Dnes je Šipka obývána jen několika netopýry.

Na památku nálezu Šipecké čelisti byl v roce 1922 umístěn před jeskyni pamětní deska K. J. Mašky od malíře Františku Juráně.

K jeskyni se zvídavý návštěvník snadno dostane po pěšince začínající nedaleko štramberského nádraží. Šipka je také součástí Lašské naučné stezky.