ZUBRNICE

Ves Zubrnice vznikla ve středověku v dramaticky modelované krajině Českého středohoří a od roku 1995 je vesnickou památkovou rezervací. Dominantu vsi tvoří původně gotický kostel sv. Maří Magdaleny, barokně přestavěný v letech 1723-1739. 

V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech.

Nejmladší skanzen v Čechách, jeho základem je stará historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jejího okolí, které se průběžně doplňují o drobné přenášené objekty. Veřejnosti je zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále expozice vesnické školy, starého obchodu a kostel s pravidelnými výstavami. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna a nedaleko pod vsí je malé nádraží s muzejní expozicí dopravy. Na bývalé zrušené trati se ve spodním úseku Velké Březno - Zubrnice plánuje občasný muzejní provoz. Opodál proti proudu potoka stojí malý roubený vodní mlýn. 

Kostel sv. Maří Magdaleny
Původně gotický, připomíná se v polovině 14. století. V letech 1723-1739 byl rozšířen a barokně přestavěn známým litoměřickým stavitelem italského původu Qctaviem Broggiem (1669-1742). V letech 1913 až 1914 byla stará dřevěná zvonice stojící u jižní stěny snesena a nahrazena novou věží. 

Z původní gotické části kostela se zachovalo obvodové zdivo presbytáře včetně opěrných oblouků a zdivo východních dvou polí lodi. Při posledních opravách byly v interiéru odkryty a zrekonstruovány části gotických oken v presbytáři a fragmenty pozdně gotických a renesančních fresek. Jak dosvědčují zachovalé opěráky a stopy po otlučených konzolách žeber, byl presbytář klenut křížovou žebrovou klenbou. Původní loď byla plochostropá. 

Kostel slouží k výstavním a příležitostným bohoslužebným účelům.

Ze starého původního hřbitova, který obklopoval kostel, je rekonstruována jižní část s kovanými a litinovými kříži zachráněnými v minulosti z regionu.  

Škola č. p. 26
Z roku l863. Stojí na místě starší přízemní dřevěné školy z r. 1768. Pro celý objekt byla společná kamna, jak k vytápění třídy a komory učitele, tak i na vaření pro jeho rodinu. 

Nově postavená škola měla k dispozici dvě třídy v prvém poschodí a slušný učitelský byt v přízemí. Po první světové válce bylo nutné, s dalším nárůstem počtu žáků i stoupajícími nároky na učení, učitelský byt adaptovat na další učebnu. Do zubrnické školy chodily děti ze Zubrnic, Týniště, Leštiny, Staré Homole, Liškova a některých samot katastru Touchořin. 

Zpřístupněná učebna v přízemí odpovídá svým zařízením a vybavením běžnému standardu vesnických škol ještě po druhé světové válce.  

Mlýn Týniště č. p. 27
V roce 1976 zakoupilo tehdejší Okresní vlastivědné muzeum v Ústí nad Labem (původní zakladatel a zřizovatel zubrnického skanzenu) mlýn již ve velmi dezolátním stavu. Tím byl tento objekt zachráněn před další postupnou zkázou a pro region severozápadních Čech uchována tato jedinečná technická památka, jako doklad posledního malého vodního mlýna. Do převzetí muzeem sloužil mlýn pro odkládání nepotřebných věcí a především jako smetiště pro popel atd. 

Podrobnější informace zájemci najdou na webu skanzen-zubrnice.cz.