KRÁLÍKY

Vojenské muzeum Králíky je centrem Králické pevnostní oblasti, s celoročně přístupnou vojensko-historickou expozicí věnovanou armádě a obraně státu, a s předváděcím polygonem pro ukázky těžké techniky a oživenou historií.

To, co dnes turisté při návštěvě Vojenského muzea Králíky (VMK) vidí, je zcela odlišné od podoby, jakou mělo místo před pár desetiletími. Zde, nedaleko místní cihelny, se nacházela zemědělská usedlost, která se koncem 30. let 20. století dostala do sevření objektů a překážek pevnostního systému, budovaného na obranu Československa proti Hitlerovu Německu. 

Dnes je Vojenské muzeum Králíky centrem Králické pevnostní oblasti, s celoročně přístupnou vojensko-historickou expozicí věnovanou armádě a obraně státu, a s předváděcím polygonem pro ukázky těžké techniky a oživenou historii.

Základ zdejších expozic položili nadšenci z Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. Zde od počátku 90. let minulého století postupně vznikala a stále se rozšiřovala sbírka vojenské techniky a zbraní. Improvizované vystavování pouhé její malé části neodpovídalo ambicím muzea a neumožňovalo jeho další rozvoj.

V roce 1998 přijali nadšenci vlastnící tuto sbírku nabídku města Králíky na její přesun blíže k případným zájemcům. Vznikající muzeum se přesunulo do areálu bývalé odchovny dobytka, jehož budovy však byly značně devastované. V letech 2000 až 2009 se zde usilovně pracovalo, vznikla hodnotná expozice, přibývaly exponáty a muzeum fungující ve značně improvizovaných podmínkách dokázalo ročně přilákat i přes 15 000 návštěvníků!

V té době usilovali nadšenci ze společnosti Armyfort o opravu, rekonstrukci či nejlépe úplnou přestavbu prostor muzea, aby expozice a exponáty získaly pro svoji prezentaci estetické prostředí a potřebné technické zázemí. To se jim podařilo v letech 2009 až 2010. V Králíkách tak vzniklo nejmodernější vojensko-historické muzeum v Česku.

Nová výstavní hala je návštěvníkům otevřena od 1. července 2010 se základní instalací svých expozic. Jejich další tvorba, rozšiřování a kompletace průběžně probíhá a bude trvat několik let. 

Podrobnější informace zájemci najdou na webu armyfort.com.