SUCHDOL NAD ODROU

Muzeum Moravských bratří v Suchdolu nad Odrou vám umožní shlédnout, jak se bydlelo a pracovalo na Kravařsku před sto lety.

Muzeum Moravských bratří v Suchdolu nad Odrou je zachovalá typická malá usedlost moravského Kravařska s uzavřeným dvorem, obytnou budovou vpravo a hospodářskými budovami vlevo. Můžete zde shlédnout, jak se bydlelo a pracovalo na Kravařsku před sto lety.

V přízemí obytné části je expozice o událostech, které předcházely hromadnému exilu za doby protireformace a v době duchovního probuzení na Kravařsku v letech 1723 až 1724. Výminek je věnován prvnímu biskupovi Jednoty bratrské Davidu Nitschmannovi, Melchioru Zeisbergerovi a Johannu Münsterovi. Ve dvoře je expozice věnovaná Davidu Nitschmannovi Syndikovi, ve sklepení se seznámíte s exekucemi na kunwaldském panství.

V někdejší stodole je expozice Do všech končin světa o velkém misijním díle Moravanů: Evropa, Sev. Amerika, Jižní Amerika, Asie, Afrika, Polární oblasti. V galerii nad vjezdem je pak expozice David Zeisberger apoštol indiánů.

V prodeji je možno si zakoupit asi 25 publikací vztahující se k dějinám Moravských bratří a obce Suchdolu. 

Moravští bratři - říká se jim také jen Moravané
Jsou duchovními i pokrevními potomky Jednoty bratrské, kteří pro svou víru emigrovali na počátku 18. století ze severní Moravy do Saska, kde si založili město Herrnhut, česky Ochranov. Tam obnovili Jednotu bratrskou, zakládali pak osady a misijní stanice na šesti kontinentech světa. 

Téma Moravští bratři
Téma Moravští bratři bylo po dlouhá desetiletí pro socialistické společenské zřízení nepohodlné, tabuizované a tudíž i na severní Moravě zcela zapomenuté. Po roce 1990 se je snažil představit naší veřejnosti Klub přátel Suchdolu n. O. a podniknul několik úspěšných akcí. Tak významné téma však vyžadovalo větší pozornost, proto v roce 1999 vzniklo občanské sdružení MORAVIAN Historicko - vlastivědná společnost, která začala intenzivně sdružovat nadšené obdivovatele díla Moravanů. Pro naši současnost je výjimečné především evangelizační zanícení, které je mnohým současníkům vzorem. Podařilo se vytvořit areál s muzeem, Parkem Moravských bratří a jinými pozoruhodnostmi, které jsou přitažlivé především pro zahraniční návštěvníky, kteří se do kontaktu se současnými Moravskými bratry dostávají ve světě častěji. Muzeum Moravských bratří není jen budovou s expozicemi ale i institucí, která iniciuje vznik, nebo obnovu dalších pamětihodností, připomínajících Moravské bratry. Produkuje další studijní prameny i nové publikace k jejich bližšímu poznání.

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.moravian.cz.