STUDÉNKA

Vagonářské muzeum ve Studénce návštěvníky seznámí s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Dokumentuje také výrobu speciálních vozů pro doly a hutě.

Vagonářské muzeum se nachází ve Studénce již od roku 1956, sídlí ve věžovité části
místního zámku. Je rozděleno na tři části. 

Vývoj dopravy, vznik nejstarších železnic
Expozice v zámecké věži zabírá celkem tři poschodí. Začátek prohlídky je ve třetím poschodí. Návštěvník se zde může seznámit s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Od první koněspřežné dráhy, po bouřlivě se rozpínající železniční tratě v celé Evropě, umožněné nahrazením koňské tažné síly silou páry, kterou představovala nově sestrojená parní lokomotiva.

Tuto část uzavírá prezentace výrobců železniční techniky na přelomu 19. a 20. století, v době, kdy byla založena i vagónka ve Studénce. Z oken tohoto poschodí je navíc nádherný pohled na panorama Beskyd. 

Vagonka Studénka
Muzeum bylo koncipováno jako podnikové muzeum vagonky ve Studénce a druhé poschodí je věnováno založení samotné vagonky, jejího postupného budování a přehledu prvních výrobků. Expozice pokračuje prezentací výroby osobních, motorových i nákladních vozů všech druhů a typů.

Posouvá se v čase a dokumentuje výrobu speciálních vozů pro doly a hutě, prototypů a sériovou výrobu elektrických motorových jednotek pro příměstskou dopravu (pantografy) a začátek výroby prvních moderních čtyřnápravových motorových vozů pro ČSD, včetně přípojných vozů. Je zde rovněž ukázán přechod k čtyřnápravovým kotlovým vozům ve všech provedeních s ohledem na přepravovaný náklad. Dva relativně samostatné bloky dokumentují vojenskou výrobu pro potřeby státu a nepříliš na veřejnosti známou výrobu letadel. Expozice končí v této části rokem 1966. 

Galerie, modelová dráha…
V prvním patře se návštěvníkům otevírá nový prostor. Byly zde odhaleny původní zámecké interiéry a na návštěvníky tak dýchne duch starých časů. Čeká zde multifunkční sál s galerií, odpočinková zóna a především originální vagonářský hrací koutek pro děti.

Závěrečnou část prohlídky muzea představuje sál s modelovou dráhou, kde je umístěna funkční dráha o rozměrech 6 x 1,5 metru se dvěma okruhy kolejiště v měřítku 1:87 (H0).

V modelovém sále se technické snoubí s romantickým, a tak zde můžete mimo jiné obdivovat část zachovaných obrazů z původního zámeckého inventáře.

Návštěvníci zde mají možnost zakoupit si i drobné upomínkové předměty - turistické známky, pohlednice, fotografie. Zde také prohlídka muzea končí.

Celé muzeum bylo tvůrci pojato jako dokumentační, kdy se snaží na mapách, nákresech, fotografiích a modelech představit návštěvníkům v ucelené podobě historii dopravy obecně a historii jednoho z významných podniků, který svými výrobky výrazně ovlivňoval železniční provoz na českých tratích.

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.vagonarske-muzeum.cz.