PRAHA

Müllerova vila se nachází na severně orientovaném svahu mezi ulicemi Střešovickou a Nad Hradním vodojemem v Praze 6. Vybavení interiérů vily, které vybral a v mnoha případech dokonce navrhl sám architekt, ztělesňuje překvapivou harmonii moderního funkcionalismu a klasicizujícího anglického stylu. Dnes je vila Národní kulturní památkou.

Vila Milady a Františka Müllerových v Praze (1928–1930) představuje chef-d'oeuvre světové architektonické avantgardy. Je příkladem vzácné shody mezi osvíceným klientem a geniálním architektem. František Müller, spolumajitel stavební firmy Kapsa-Müller, patřil mezi významné představitele tehdejší české společnosti. Projekt vlastního reprezentativního sídla neváhal zadat jednomu z největších architektů té doby – Adolfu Loosovi, jenž tehdy působil v Čechách. Tato zakázka Loosovi umožnila dovést jeho originální koncepci prostoru, tzv. Raumplan, k nejvyššímu vrcholu.

Vybavení interiérů vily, které vybral a v mnoha případech dokonce navrhl sám architekt, ztělesňuje překvapivou harmonii moderního funkcionalismu a klasicizujícího anglického stylu. Po pohnutém osudu v poválečné době byla vila v letech 1997–2000 zrestaurována a jako Národní kulturní památka byla zpřístupněna veřejnosti. 

Poloha vily
Vila Dr. Müllera byla postavena na pozemku mezi ulicemi Střešovickou a Nad Hradním vodojemem. Parcela pětiúhelníkového tvaru má celkovou výměru 1 270 m2 (zastavěno je 555 m2, zahrada zabírá 715 m2) a rozkládá se na severně orientovaném svahu, jenž má převýšení 11 metrů. Svažitost terénu byla pro založení stavby značnou nevýhodou. Nejvyšší část pozemku, přiléhající k ulici Nad Hradním vodojemem a umožňující vstup do vily, má nadmořskou výšku 308,97 metru a leží výrazně výše než Pražský hrad. Mimořádně krásné výhledy přes údolí Vltavy s Trojským zámkem na daleký, volný horizont a zajímavý pohled na Svatovítský chrám však vyvažují nevýhody značně svažité parcely. 

Novostavba byla situována tak, aby byla co nejvíce vzdálena od sousední zástavby. Vila se přimyká k veřejnému schodišti, které bylo budováno současně s vlastní stavbou vily. Dr. Müller tuto veřejně prospěšnou stavbu zčásti financoval. Schodiště spojuje níže položenou ulici Střešovickou s ulicí Nad Hradním vodojemem. 

Obnova vily
Po pádu komunistické vlády v Československu byla Müllerova vila na základě restitučního zákona vrácena dceři původních majitelů, paní Evě Maternové, která jí následně nabídla k prodeji. V lednu roku 1995 bylo schváleno odkoupení Müllerovy vily do vlastnictví hl. m. Prahy. Tento historický krok byl učiněn nejen na základě apelu světové odborné veřejnosti, ale také na základě doporučení Pražského grémia (sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního prostoru hl. m. Prahy). Dne 30. června 1995 převzalo vilu do správy Muzeum hl. m. Prahy. 

Více informací včetně aktuální provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.muzeumprahy.cz/mullerova-vila/.