PRAHA

Věž Novoměstské radnice je vysoká téměř 70 metrů a na ochoz vede 221 schodů. Součástí prohlídky je návštěva výstav Galerie ve věži, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy.

Dominanta Novoměstské radnice byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 metrů a na ochoz vede 221 schodů. Od 15. století věž plnila funkci protipožární „strážnice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytruboval hodiny. Věž doznala stavebních úprav v letech 1520–1526 a následně 1559–1561, ochoz a střecha byly opakovaně opravovány po zasažení bleskem (poslední úpravy pocházejí z roku 1876).

V prvním patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál.

Do kaple je možno nahlédnout též při některých akcích z Velkého sálu Novoměstské radnice.

Součástí prohlídky je návštěva výstav Galerie ve věži, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy.

Na východní straně věže je umístěn fragment řetězu, který kdysi sloužil k uzavření ulice: toto opatření mělo zajistit obyvatelům noční klid – zejména dřevěná kola povozů na vozovce byla značně hlučná.

Od roku 1760 je zde také zasazen český neboli pražský loket - etalon. Zde si kupci mohli cejchovat své dřevěné míry, kupující si mohli zkontrolovat, zda jim byla naměřena správná míra.

Na jižní straně věže, asi dva metry nad zemí, je v pískovcovém kvádru vytesán latinský nápis:
SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS
ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR
Jedná se o tzv. PALINDROM – tedy text čitelný stejně zprava i zleva, umístěný na zdi. 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.nrpraha.cz/vez/.