LOUNY

Oblastní muzeum v Lounech připravilo pro své návštěvníky novou přírodovědnou výstavu nazvanou Stepi Lounského středohoří. Jejím cílem je přiblížit nejen sysla obecného.

Expozice volně navazuje na stejnojmenný projekt z let 2011 až 2016, který byl zaměřený na aktivní ochranu mezinárodně významných stepních společenstev. Hlavním cílem projektu bylo zajištění trvale udržitelné péče o stepní biotopy s využitím tradičních způsobů hospodaření, zejména pak pastvy ovcí a koz. Dále šlo o seznámení veřejnosti s jedinečnou přírodou Lounska a jejím významu. 

Nová přírodovědná expozice nabízí spoustu nových exponátů, hravých interaktivních prvků a dost užitečných informací nejen o syslovi.