MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa na Kladské přibližuje návštěvníkům přírodní i kulturní zajímavosti a cennosti Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Dozvíte se o naučných stezkách, přírodních a turistických zajímavostech Slavkovského lesa. Můžete požádat o pomoc s naplánováním tras vycházek či vyjížděk na kole nebo si vyzvednout materiály a mapky k naučným stezkám v CHKO.

Nahlédnete zde také do historie a přírody zdejšího kraje a můžete si vyzkoušet zábavně-naučné aktivity pro děti i dospělé, které nabízí stálá expozice Domu přírody Slavkovského lesa.

Dům přírody Slavkovského lesa se skládá ze čtyř expozic, které představují čtyři stěžejní přírodní fenomény CHKO Slavkovský les – minerální prameny, rašeliniště, hadce společně s mokřadními loukami a lesy.

Průvodcem na cestě po Slavkovském lese je jeho typický obyvatel, jelen evropský.

Je určen pro návštěvníky všech věkových kategorií. Celá expozice je presentována ve třech jazykových mutacích – češtině, angličtině a němčině. Návštěvnické středisko navazuje na návštěvníky velmi oblíbenou naučnou stezku Kladská. Návštěvnické středisko i naučná stezka jsou řešeny bezbariérovým přístupem. 

Minerální prameny
Přijďte se dozvědět, co je minerální voda, jak a kde vyvěrají minerální prameny a podzemní plyny. Víte, že minerální prameny nenaleznete jen v lázeňských městech, ale i v divoké přírodě Slavkovského lesa? Čeká na vás věrný model bublající mofety s vývěrem minerálního pramene či unikátní sbírka nádob na stáčení minerálních vod ze zdejší oblasti. 

Rašeliniště
Seznamte se se specifickou zvířenou a květenou rašelinišť. Vyzkoušejte si klepání strakapouda do kovadliny. Přesvědčte se, proč se rašeliništím říká kronika naší planety. Prohlédněte si vznik rašelinišť v animaci. Víte, že Kladské rašeliny jsou součástí mezinárodně chráněného mokřadu? 

Hadce a mokřadní louky
Znáte hadec? Víte, že jde o neobyčejnou horninu se světově unikátní květenou? Přijďte poznávat, co skrývají rozsáhlé slatinné a mokřadní louky Slavkovského lesa. Prozkoumejte, co se schovává pod kůrou a v dutinách stromů. Zvídaví a odvážní návštěvníci, kteří se nebojí tmy, si mohou prolézt středověkou štolou a možná zde najít i malé překvapení. 

Lesy
Expozici završuje 3D kinosál a přednášková místnost v jednom, kde si můžete pod světelnou oblohou se siluetami zdejšího ptactva prohlédnout poutavé fotografie lesů z různých koutů Slavkovského lesa. Získejte zajímavé informace o zdejších lesích a hospodaření v nich. A pro ty nejmenší jsou připraveny poznávací hry o zvířatech, stromech a ptácích. Pomozte správně zalesnit kopcovitou krajinu Slavkovského lesa. Na závěr návštěvy se pohodlně usaďte a shlédněte unikátní 3D film o tajemné krajině Slavkovského lesa tak, jak ho možná neznáte... 

Dům přírody Slavkovského lesa představuje ideální místo pro školní výlety, rodinné vycházky i aktivity seniorů. Ve spojení s naučnou stezkou Kladská nabízí lokalita nevšední zážitky pro každého. 

Více informací včetně aktuálních akcí, otevírací doby a cen vstupného najdete na webu dumprirody.cz.