OSTRAVA

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty je první a unikátní muzeum programově zaměřené na prezentaci legendárních dálkových obchodních tras.

V červnu 2019 otevřel Slezskoostravský hrad ve spolupráci s týmem Davida Majera unikátní expozici nabízející procházku dějinami Starého světa podél dálkových obchodních cest – Hedvábné cesty od Středomoří až po Čínu a Jantarové stezky od Skandinávie po Jaderské moře, která potrvá téměř 3000 let.

Těšit se můžete na výjimečné, neznámé a dosud nevystavené artefakty převážně ze soukromých sbírek, které dokumentují život na dálkových cestách, jimž je muzeum věnováno. Ostrava se tak stává dějištěm světových dějin, neboť tyto cesty byly pro Starý svět životně důležité.

Návštěvníkům tady představují také původní a originální rekonstrukční kresby, atraktivní hmotové modely a virtuální animace. Součástí expozic je model Slezskoostravského hradu vycházející z jeho podoby v 19.století.

Provozní doba expozic se řídí provozní dobou Slezskoostravského hradu. Neplatí během konání akcí na hradě.

Tematické rozdělení expozic Muzea:
- Ostrava na Jantarové stezce v době římské a ve středověku
- Křižovatky dálkových cest I – Aquileia
- Slezskoostravský hrad a hrady Moravské brány
- Počátky Hedvábné cesty (klasické Řecko, Skythové, starověká Čína)
- Křižovatky dálkových cest II – Pontská Olbia
- Hedvábná cesta (Římská říše a její provincie, mincovní poklady Středního východu, Vikingové, kočovníci eurasijských stepí, Velká čínská zeď ad.)
- Křižovatky dálkových cest III – Konstantinopol 

Vstupné
80,- dospělí
50,- děti nad 6 let včetně, studenti s platným studentským průkazem, senioři 63+, TP, ZTP, ZTP/P
ZDARMA děti do 6 let včetně, doprovod ZTP/P
200,- rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti)
70,- hromadný vstup nad 15 osob dospělý 
40,- hromadný vstup nad 15 osob zlevněný