HAVLÍČKŮV BROD

V objektu společnost ČEZ Distribuce naleznete Muzeum energetiky. Historická expozice byla otevřena v roce 2018 a představuje zájemcům exponáty týkající se historie a vývoje energetiky od samých počátků.

V Havlíčkově Brodě, v objektu společnosti ČEZ Distribuce v Ledečské ulici, najdete neobvyklé muzeum, ve kterém máte možnost vrátit se v čase a zamyslet se nad vývojem energetiky. Vystavené přístroje přibližují důmyslné vynálezy a ukazují práci našich předků, kteří si i ve své době uvědomovali důležitý přínos elektrického proudu v období vědecko-technické revoluce. Veličina, která změnila svět , tím, že přinesla překotný vývoj především v průmyslové výrobě, a stala se každodenní součástí našeho života, si jistě patřičnou pozornost zaslouží.

Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky – informace o vynálezcích v oboru elektřiny, dokumentaci z počátků elektrifikace, unikátní fotografie přibližující vývoj výstavby elektrických vedení a historické dopravní prostředky na elektřinu, staré plakáty, historické spotřebiče, elektroměry, měřicí přístroje či ochranné a pracovní pomůcky. Najdete tu i mapy elektrifikace regionu a historická zařízení rozvoden a elektráren. Některé exponáty jsou staré i 100 let. Muzeum mohlo být zpřístupněno veřejnosti především díky nadšení dlouholetých zaměstnanců energetiky

Energie z pohledu historie jistě zaujme spoustu nadšenců a právě zde mohou vidět jedinečné exponáty související právě s vývojem elektroenergetiky. 

Expozice je přístupná v kteroukoliv dobu po domluvě se správcem. Vstup mají všichni zdarma.


Expozice
Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky, z vystavených exponátů stojí za zmínku:
- informace  o vynálezcích elektřiny
- historická technická dokumentace o počátcích elektrifikace
- fotografická expozice přibližující vývoj výstavby vedení
- fotografická expozice o používaných dopravních prostředcích a mechanizaci
- historické bezpečnostní plakáty
- historické spotřebiče a instalační přístroje
- historické elektroměry , ochrany vedení , měřící přístroje
- fotodokumentace o likvidaci poruchových stavů (námrazy, kalamity,...)
- historické předpisy
- ochranné a pracovní pomůcky
- historické mapy elektrifikace regionu
- historická zařízení rozvoden a elektráren