RYMICE

Na konci roku 2019 kraj oficiálně zahájil rekonstrukci Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a také stavbu tzv. Cyrilometodějského centra ve Starém Městě. Intenzivně běží příprava obnovy Památníku tragédie na Ploštině a také projekt revitalizace hospodářského dvora v Rymicích.

S těmito čtyřmi velkými projekty Zlínský kraj uspěl v žádostech o evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Z výzvy určené na modernizaci, případně vybudování nových muzejních expozic, půjdou pro Zlínský kraj finanční prostředky ve výši půl miliardy korun.

Jedná se o mimořádný úspěch Zlínského kraje, protože pro celou Českou republiku byla v této výzvě uvolněna jedna miliarda korun a nám se podařilo díky vysoké kvalitě projektů připravených našimi muzei získat 40 procent z těchto celkových dotačních prostředků,“ sdělil Miroslav Kašný, krajský radní zodpovědný za kulturu, památkovou péči, mládež a sport.

Rymice se nachází blízko Holešova. Toto kouzelné, klidné místo v podhůří Hostýnských hor, je už řadu let vděčným cílem výletníků, neboť stojí za pozornost všech, kdo rádi objevují „romantiku“ starých časů.

Půvabné chaloupky s doškovými střechami zachovalé na svých původních místech, byly v 70. letech 20. století restaurovány a dosvědčují, jak žili a pracovali naši předkové na hanácké vesnici ve dvou minulých staletích. Také sousední renesanční tvrz, kterou vlastnil slavný Albrecht z Valdštejna, byla nedávno opravena a slouží návštěvníkům, kteří si zde mohou prohlédnout zajímavé expozice. Problémem však byl zchátralý hospodářský dvůr, bývalé vrchnostenské sídlo, který se sice dochoval prakticky kompletní, avšak v minulém století se nevyhnul nešetrným zásahům. Po 2. světové válce byl znehodnocen nedostatečnou údržbou, v minulosti dokonce tato významná barokní památka sloužila jako kravín JZD.

Zlínskému kraji se po dlouhých letech, kdy se s hospodářským dvorem nic nedělo kvůli nedostatku finančních prostředků, konečně podařilo získat peníze na záchranu této pozoruhodné památky.

V současnosti probíhá soutěž na dodavatele stavby, předpokládáme celkové náklady ve výši asi 130 milionů korun,“ upřesnil radní Miroslav Kašný. Obnovou hospodářského dvora vznikne v Rymicích ucelený komplex s novými expozicemi, který bude přibližovat život našich předků a zároveň bude místem pro konání různých kulturních akcí, samozřejmě s veškerým komfortním zázemím pro návštěvníky, včetně nových parkovacích možností.

Po opravě a zprovoznění hospodářského dvora v roce 2022 bude tvář Rymic zásadně proměněna do krásy. Díky památkám vesnické architektury a záchraně objektu vznikne atraktivní skanzen, který na trase mezi Kroměříží a Holešovem nabídne jedinečnou exkurzi do života na venkově v minulosti. Vidíme zde i velký potenciál práce se školními dětmi a mládeží prostřednictvím různých programů, s nimiž má Muzeum Kroměřížska bohaté zkušenosti,“ říká Miroslav Kašný.