MIKULOV

Národopisný spolek Pálava a ředitelství ZŠ Valtická pořádají pod záštitou města Mikulov v sobotu 23. března v městském kině již 20. ročník pěvecké soutěže dětských zpěváčků MIKULOVSKÝ ZPĚVÁČEK 2019.

Soutěž v přednesu lidových písní je určena dětem narozeným v letech 2004–2013. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích,“ řekla za pořadatele Marie Dostálová.

1. kategorie         6–9 let (děti narozené 2010–2013)

  • přednes jedné lidové písně za doprovodu cimbálové muziky
  • vítězové se zúčastní přehlídky Zpěváček Slovácka 2019 v Hluku

 2. kategorie         10–15 let (děti narozené 2004–2009)

  • přednes dvou lidových písní, jedné bez doprovodu (a capella) a druhé za doprovodu cimbálové muziky
  • vítězové se zúčastní soutěže Děti a píseň Slovácka 2019 ve Veselí nad Moravou

Přihlášky dětí zasílejte do 24. února 2019 na adresu Marie Dostálová, Na Jámě 65, 69201 Mikulov nebo na e-mail dostalova.marie@seznam.cz. Přihláška musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení dítěte, datum narození a místo bydliště dítěte
 • jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného zástupce dítěte
 • text, notový záznam a tóninu písně

 

V případě velkého zájmu účinkujících (více než 35 účastníků) proběhne 16. března v prostorách ZUŠ Mikulov rozřazovací předkolo.

Bližší informace k průběhu soutěže dostanou zákonní zástupci po uzavření přihlášek ve formě e-mailu nebo na telefonním čísle: 606 607 124 u paní Marie Dostálové, kde si můžou také domluvit zapůjčení krojů.  

Těšíme se na zpěváčky a jejich krásné písničky,“ dodala na závěr Marie Dostálová.