TŘEBÍČ

Městský úřad v Třebíči ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi pořádá oblastní kolo celorepublikové soutěže mladých cyklistů. Soutěž je určená pro základní školy a proběhne v ZŠ Bartuškova na dopravním hřišti ve čtvrtek 25. dubna od 8 hodin ve dvou soutěžních kategoriích.

Celá soutěž je rozdělena do dvou částí, a sice části teoretické a praktické. Žáci budou soutěžit v disciplínách, jako je test pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, jízda dle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti a znalosti zásad první pomoci. Vítězové obou kategorií postoupí do kola krajského.

Předávání cen a zahájení se účastní místostarosta Vladimír Malý.