PŘÍBRAM

Ve školním roce 2015/2016 byla na Základní škole Bratří Čapků poprvé otevřena přípravná třída. Přípravné třídy slouží jako mezičlánek mezi předškolní a školní docházkou nejen pro děti, které mají odklad školní docházky.

Cílem přípravných tříd je systematická příprava dětí na školní docházku. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů podložené písemným doporučením školského pedagogického zařízení. Nejčastěji jsou do tříd zapisovány děti, které ještě nejsou zralé pro první ročník základní školy. 

V Příbrami přípravná třída funguje při ZŠ Bratří Čapků, kde byla prvně otevřena ve školním roce 2015/2016. „Jsme rádi, že se škola projektu ujala. Vedení školy zajistilo pro výuku vynikající učitelku, která při výuce aplikuje metody a formy práce, které děti posouvají. První rok devítileté školní docházky je pro děti ten nejdůležitější a díky přípravné třídě děti lépe zapadnou mezi své vrstevníky. V současné době již máme souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje pro otevření přípravné třídy i v nadcházejícím školním roce,“ chválí zajištění přípravné třídy místostarostka Zorka Brožíková. 

Přípravná třída má kapacitu 7 až 15 dětí. „Jak nám paní ředitelka Alena Mašiková ze Základní školy Bratří Čapků sdělila, kapacita přípravné třídy je dostačující. Pokud by zájem rodičů převyšoval kapacitu, dalo by se uvažovat o otevření další třídy. V tuto chvíli musím paní ředitelce poděkovat za aktivní přístup, neboť vedle přípravné třídy na této škole funguje také bilingvní třída,“ dodala Zorka Brožíková. 

V Příbrami je šest základních škol a jedna waldorfská škola, což zaručuje potřebný počet míst pro žáky města a spádových oblastí. Pro školní rok 2019/2020 přišlo k zápisům 295 dětí, z čehož téměř třetina bude mít odklad povinné školní docházky.