ČR

Vybrat správně střední školu není mnohdy jednoduché. Zvlášť, když děti ještě nemají konkrétní představy o tom, čím by se jednou chtěly živit. Je potřeba zvážit celou řadu faktorů. V současnosti by se skoro všichni chtěli živit práci hlavou, ovšem největší poptávka na trhu práce je po kvalitních řemeslnících.

V patnácti letech každý rodič řeší, kde bude dále studovat jeho dítě. Ti nejambicióznější by rádi viděli své děti na výběrových gymnáziích. Nabídka středních škol, ale také odborných učilišť je hodně široká. Jak ale vybrat tak, aby byli následně spokojení jak rodiče, tak jejich děti? Je třeba myslet a zvážit hned několik faktorů. 

Přednosti, ale i slabiny dítěte
V prvé řadě byste se měli zaměřit na to, jaké jsou přednosti a nedostatky vašeho dítěte. Pokud patří mezi nejšikovnější a chválí ho i sami učitelé, pak určitě můžete přemýšlet o gymnáziích. Musíte ale počítat s tím, že na tyto školy se hlásí nejšikovnější žáci i z ostatních škol ve městě a jeho okolí. Na gymnázia se tak dostanou jen ti nejlepší. O přijetí či nepřijetí rozhodnou přijímací zkoušky, na které by se mělo dítě patřičně připravit. Musíte myslet i na to, že dítě při nich může podlehnout nervozitě, stresu, bude je totiž absolvovat v cizím prostředí, ve kterém třeba ještě nikdy nebylo. To všechno může hrát roli na výsledku, kterého dosáhne. Pokud se na gymnázium dostane, bude se při jeho studiu především připravovat na to, aby se po jeho absolvování dostalo na vysokou školu. Faktem je, že drtivá většina absolventů gymnázií se dostane na univerzity, na které se hlásí.

Pokud pro vaše děti gymnázia nepřipadají v úvahu, budete vybírat z řady středních škol či učilišť. Tady musíte brát v potaz, že škola, na kterou se bude dítě hlásit, je už zaměřena určitým směrem. Na obchodních akademiích bývá kladený největší důraz na matematiku, ekonomii, účetnictví, u středních průmyslových škol se pak studenti nevyhnou technicky zaměřeným předmětům. Ať už je to matematika, deskriptivní geometrie či technické kreslení. V současnosti je trend, že se takřka všichni středoškoláci pokoušejí dostat dále na vysoké školy. Bude-li vaše dítě studovat střední školu s určitým zaměřením, mělo by pak podle toho vybírat i vysokou školu, která na ni bude navazovat. Jestli se tak někdo rozhodne kupříkladu pro střední průmyslovou školu, těžko pak půjde studovat práva nebo medicínu. Měl by přemýšlet o technicky zaměřených oborech. Ať už jde o strojírenství, stavebnictví, architekturu a další. 

Skoro všichni chtějí pracovat s počítači
V současné době chce drtivá většina dětí pracovat v kancelářích, s počítači, živit se tzv. práci hlavou. Ti, kteří chtějí na obchodní akademie, se mnohdy vidí jako obchodní manažeři, majitelé úspěšných firem apod. Cesta na takové pozice je však velice dlouhá, trnitá a plná překážek, které je třeba překonat. Situace na trhu práce je taková, že je veliký nedostatek řemeslníků. Mnoha učebním oborům hrozí, že neotevřou ročník, protože jej nenaplní. Přitom ředitelé těchto škol mohou potvrdit, že o nejšikovnější absolventy se následně přetahuje i několik firem. Učni se s nimi totiž seznamují už při praxích, během kterých si mohou tuto práci osahat, navíc už za ni získávají i určité finanční ohodnocení. Pokud tak dítě necháte, aby se vyučilo řemeslu, nemusíte mít obavy, že by se v budoucnu neuživilo. A jestli jej bude dělat pořádně a udělá si dobré jméno, může se mu skutečně stát, že se o něj budou zaměstnavatelé přetahovat. V dnešní době je třeba se hlavně oprostit od toho, že na žáky hlásící se na učiliště, se pohlíží jako na hloupější. Po vyučení totiž okamžitě mají možnost začít pracovat a po páru letech praxe v oboru se mohou těšit i na hodně slušné platové ohodnocení, kterému se nedostává mnohým absolventům humanitně zaměřených vysokých škol, jelikož těch je mnohem více, než trh potřebuje. 

Nebojte se poradit s ostatními
Pokud už dlouho přemýšlíte o tom, na jakou školu byste dítě chtěli přihlásit, ale stále se nemůžete rozhodnout, a tak trochu se obáváte toho, že se nerozhodnete úplně správně, nebojte se poprosit o radu ty, kteří vám mohou pomoct nejlépe. V prvé řadě jsou to učitelé, kteří děti učí, tráví s nimi ve škole spoustu času, takže je mnohdy znají více, než byste si mohli myslet.

Pro radu však můžete také k sousedům či známým, jejichž děti už jsou na některé ze středních škol v okolí. Určitě vám rádi řeknou, jak jejich dítě prospívá, jak jsou spokojení s těmi, kdo děti učí, jestli je škola opravdu taková, jako se profiluje na svých webových stránkách a podobně. Ne nadarmo se říká, že nejlepší reklama je mezi lidmi.

A jestli máte v rodině nebo mezi známými nějakého středoškolského kantora, tak i ten by vám mohl poradit, jak nejlépe vybrat střední školu pro vaše dítě. Existuje sice i možnost třeba po roce přejít na jinou školu, ale rozhodně to není ta nejlepší varianta. Na druhou stranu i v tomto případě nejde o žádnou katastrofu, takže byste neměli dítě zbytečně stresovat, když by k takovému případu došlo. Pořád je to lepší, než kdyby se na škole, na které se necítí dobře, trápilo dál. 

Podporujte, aby se dítě učilo cizí jazyky
Ať už dítě dáte na kteroukoli školu, bude se učit i cizí jazyky. Angličtinu, němčinu, někde i francouzštinu, španělštinu či ruštinu. Pokud však chcete, aby se některý cizí jazyk naučilo na lepší úrovni, stojí za to přihlásit ho na jazykovou školu. Mnohdy tady vyučují i rodilí mluvčí, s dětmi tady pracují daleko intenzivněji než v klasických vyučovacích hodinách na středních, popřípadě pak i vysokých školách. Když se pak podíváte na nabídky pracovních pozic, stále více firem požaduje znalost některého z cizích jazyků, zvláště pak angličtiny nebo němčiny, a to alespoň na základní úrovni.