ČR

O jeden počítač se v českých školách v průměru dělí víc než 5 žáků. Na základních školách je situace ještě o něco horší, tam na jeden přístroj připadá dokonce 6,5 dětí. Vyplývá to z dotazníkového šetření mezi školami, které provedl Nejvyšší kontrolní úřad, a z analýzy statistických dat Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. I podle resortu je přitom optimální poměr čtyři žáci na jeden počítač.

Průzkum také ukázal, že 80 % počítačů na školách je starších tří let. „Hlavní překážkou pro rozvoj digitalizace na základních a středních školách je nedostatek prostředků na výměnu, správu i nákup nové techniky, na kterou školy obtížně hledají zdroje,“ uvedl NKÚ.

Přitom dostatek počítačového vybavení je klíčový pro zvyšování digitální gramotnosti žáků i učitelů. Žáci si ale mohou zlepšovat své dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií i mimo budovy škol. Letos začal například přeshraniční projekt neformálního vzdělávání Digitálně internacionálně.

Poprvé v novém školním roce se mladí Češi a Bavoři setkají už v pondělí 7. října. Pětidenní seminář Digitálně internacionálně se bude nejdříve konat v obci Rybník a třetí den se všichni přesunou do německého Waldmünchenu. Účastníci projektu si osvojí základy programování – mají k dispozici několik chytrých stavebnic. Součástí programu je také exkurze do inovativních podniků v regionu.

„Žáci si v rámci semináře zkusí i strategickou hru, pro kterou jsme speciálně vyvinuli on-line aplikaci. V reálném čase tak povedou vlastní výrobní firmu, budou jednat s jednotlivými jejími odděleními a pobočkami, které mohou být kdekoli na světě. Simulace jim pomůže pochopit, jak funguje komunikace a obchodní vztahy v digitalizovaném a lobalizovaném světě,“ říká Magdaléna Hrubá, vedoucí projektová manažerka Digitálně internacionálně.

Projekt organizuje za českou stranu plzeňský spolek Knoflík a za německou Centrum pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu.

„Mladým lidem nabízíme prostor mimo domov i školu, kde se mohou učit, poznávat a experimentovat,“ vysvětluje Anne Krumpp, projektová manažerka Centra pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu. Finanční podporu poskytuje projektu Evropský fond pro regionální rozvoj z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 a Česko-německý fond budoucnosti.