Zámek nabízí vzácnou expozici porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Hrady a zámky

Zámek Klášterec nad Ohří

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Zámek Klášterec nad Ohří je zakomponován jako součást městské památkové zóny ve středu starého města. Návštěvníkům nabízí mimo jiné vzácnou expozici porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Pr...

V Archeoskanzenu Březno u Loun si vyzkoušíte i různé pravěké aktivity Muzea a skanzeny

Archeoskanzen Březno u Loun

BŘEZNO

Chcete vidět repliky staveb a obydlí období neolitu, doby železné, stěhování národů a období raně slovanského? Pak si nenechejte ujít návštěvu Arcehoskanzenu v Březně u Loun. Vyzkoušíte si tady i různ...

V teplické botanické zahradě můžete obdivovat padesátileté kaktusy a jiné sukulenty Botanické zahrady

Botanická zahrada Teplice

TEPLICE

Pod Písečným vrchem, na okraji lázeňské čtvrti Šanov, naleznete jedinou botanickou zahradu v Ústeckém kraji. K unikátním druhům, které v ní dosud najdete, patří prastarý exemplář afrického jehličnanu ...

Teplické muzeum pečuje o více než milion sbírkových předmětů Muzea a skanzeny

Regionální muzeum v Teplicích

TEPLICE

Regionální muzeum v Teplicích pečuje o více než milion sbírkových předmětů rozčleněných do jednotlivých odborných oddělení. Prostřednictvím stálých expozic se tady můžete seznámit s pravěkým osídlením...

Hvězdárna v Teplicích předává astronomické poznatky i dětem a mládeži Hvězdárny

Hvězdárna a planetárium Teplice

TEPLICE

Navštívíte-li ve dne Hvězdárnu v Teplicích, můžete dalekohledem pozorovat povrch Slunce, tzv. sluneční fotosféru. Večer zase uvidíte celou řadu objektů. Tím nejatraktivnějším je Měsíc.

Doupovská dráha umožní prožít nezapomenutelné chvíle v nádherné, ale dosud ne příliš známé krajině Vlaky

Doupovská dráha

KADAŇ

Při projížďce třicetikilometrovou lokálkou z Kadaně do Podbořan si můžete vychutnat výhledy na panoramata Doupovských hor.

Regionální muzeum v Žatci nabízí sedm stálých expozic Muzea a skanzeny

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ŽATEC

Počátky muzejní činnosti v Žatci spadají do devadesátých let 19. století. V současnosti Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci návštěvníkům nabízí mimo jiné sedm stálých expozic.

Zoopark Chomutov je nejmladší, za to však největší zoologickou zahradou v Česku Zoologické zahrady

Zoopark Chomutov

CHOMUTOV

Zoopark Chomutov je nejmladší, za to však největší zoologickou zahradou v České republice. Chová 161 druhů zvířat, mezi nimiž jsou i ohrožené druhy. Ročně jej navštíví přes 300 tisíc lidí.

Muzeum se zabývá obdobím první republiky. Pilířem jsou objekty lehkého opevnění na Kočičáku Muzea a skanzeny

Muzeum čs. opevnění z let 1936–1938 „Na Kočičáku“

CHOMUTOV

Muzeum čs. opevnění z let 1936–1938 „Na Kočičáku“ se zabývá obdobím první republiky. Pilířem muzea jsou objekty lehkého opevnění na Kočičáku a okolí města Chomutova, které jsou spíše symbolem zániku t...

Zámek na rozhraní dvou světů. Takový je Zámek Jezeří Hrady a zámky

Zámek Jezeří

HORNÍ JIŘETÍN

Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. Současnou baro...

Poznejte historii dobývání a zpracování uhlí na severu Čech Muzea a skanzeny

Podkrušnohorské technické muzeum

MOST-KOPISTY

Podkrušnohorské technické muzeum umožňuje nahlédnout do historie dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Expozice ukazují zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornick...

Oblastní muzeum v Lounech nabízí dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní Muzea a skanzeny

Oblastní muzeum v Lounech

LOUNY

Oblastní muzeum v Lounech návštěvníkům nabízí dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní. Historická expozice je zaměřena na dějiny severozápadních Čech ve 14. a 15. století, přírodovědná...

Oblastní muzeum v Mostě přibližuje přírodu severozápadních Čech i geologickou minulost regionu Muzea a skanzeny

Oblastní muzeum v Mostě

MOST

Oblastní muzeum v Mostě sleduje tři významné krajinné celky - Krušné Hory, západní část Českého Středohoří a Mosteckou pánev, jejichž přírodu a historii aktuálně postihují tři přírodovědné a tři spole...