Magazín / Aktualně  |  Základní školy

okres Praha a okolí    > > >    změnit region

Po čtvrt století opět ožívá druhé patro litické školy

Po čtvrt století opět ožívá druhé patro litické školy.

  • Základní školy
  • Hana Josefová
  • 18.4.2024
  • Hana Josefová

Po čtvrt století opět ožívá druhé patro litické školy

Plzeň

Litické děti opět budou stoupat po schodech do druhého patra školní budovy v Přeučilově ulici. Ve čtvrtek 18. dubna bylo celé patro s novými učebnami a zázemím slavnostně uvedeno do provozu. Ožívá tak po více než pětadvaceti letech. Uzavřeno bylo v roce 1998. V polovině loňského roku zahájilo město Plzeň rozsáhlou rekonstrukci druhého patra budovy, která se nachází v 6. plzeňském městském obvodu – Litice. V patře vzniklo pět nových tříd se zázemím

„Kapacity škol jsou pro nás v systému vzdělávání důležité, protože nejenže přímo ovlivňují kvalitu života v našem městě, ale mají vliv i na kvalitu výuky. Proto mám radost, že se díky rekonstrukci horního patra podařilo litickou školu rozšířit o pět nových tříd prvního stupně. Rádi jsme na zkapacitnění školy poskytli prostředky z městského rozpočtu, v rozšiřování škol budeme pokračovat i nadále,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Jak připomněl první náměstek primátora Pavel Bosák, do jehož gesce spadá také Odbor investic, který rekonstrukci realizoval, celkové náklady dosáhly 10,7 milionu korun včetně DPH. „Kromě zřízení nových moderních tříd ve druhém patře bylo zároveň rekonstruováno schodiště i chodba, zřízeny nové kabinety a vybudováno nové sociální zařízení. Zároveň bylo rekonstruováno první podzemní podlaží, kde dříve bývala jídelna. Nově tam jsou šatny pro školáky,“ upřesnil Pavel Bosák.

Podle náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorové vybudování nových tříd znamená, že se kapacita školy rozšíří cca o 90 dětí, tedy celkem od září bude v Liticích 8 tříd prvního stupně, včetně dvou prvních tříd. Do nových prostor se přestěhují třídy, které dosud kvůli nedostatečné kapacitě musely sdílet svůj prostor s družinou. „Právě nedostatečná kapacita litické školy, která je odloučeným pracovištěm 26. základní školy na Borech, trápila mnoho let litické rodiče. Z pěti nových tříd budou čtyři sloužit jako kmenové třídy pro jednotlivé ročníky a jedna jako odborná počítačová učebna,“ uvedla Lucie Kantorová s tím, že plný provoz druhého patra litické školy bude zahájen letos v září. „V dubnu už se konaly zápisy do prvních tříd a můžeme říci, že všichni zájemci o litickou školu budou uspokojeni a pokud budou mít o toto odloučené litické pracoviště zájem rodiče žáků, kteří přišli na 26. ZŠ k zápisu, tak jej také budou moci do kapacity využít,“ dodala Lucie Kantorová s tím, že město Plzeň prostřednictvím Odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně poskytlo cca 1,7 milionů korun na vybavení nových prostor včetně nábytku i moderních technologií, jako například interaktivních tabulí.

„Navýšení kapacity naší základní školy jsem vnímal jako jednu z hlavních priorit našeho obvodu. Hned po nástupu do pozice starosty Litic v říjnu 2022 jsem začal v této věci jednat s náměstkyní primátora Lucií Kantorovou, do jejíž gesce spadá školství. Do ledna loňského roku proběhlo několik schůzek a na každé jsme se posouvali postupně blíže k úspěchu. Chci poděkovat městu za vstřícnost a pochopení nutnosti řešit navýšení kapacity naší školy. Našli jsme cestu k realizaci tohoto projektu, to je pro rodiče i děti z Litic a spádové oblasti velmi dobrá zpráva,“ uvedl starosta Městského obvodu Plzeň 6 – Litice Michal Hausner. „Nové třídy, i okolní prostory jsou nádherné a těším se, až se začnou plnit dětmi,“ dodal Michal Hausner.


Litická škola byla založena v roce 1928. Navštěvovali ji žáci z Litic a přilehlých obcí Radobyčic, Šlovic, Lhoty a Valchy. Původně mívala více než 300 žáků od 1. do 9. ročníku. V roce 1998 byla škola z důvodu nižšího počtu žáků připojena k 26. ZŠ v Plzni (tzv. Růžovce) jako integrované pracoviště s 1. až 5. třídou prvního stupně. Od roku 2018 slouží dětem ve školním areálu nově vybudované hřiště s umělým povrchem.