Magazín / Aktualně  |  Základní školy

okres Praha a okolí    > > >    změnit region

Doučování má zabránit předčasným odchodům dětí ze základních škol

Ilustrační foto.

  • Základní školy
  • Barbora Hájková
  • 22.5.2024
  • Shutterstock

Doučování má zabránit předčasným odchodům dětí ze základních škol

Plzeň

Na základních školách v Plzni nově funguje projekt Doučování jako prevence školního neúspěchu. Jeho cílem je podpořit žáky, u kterých je zvýšené riziko, že ukončí školní docházku dříve než v deváté třídě. Město Plzeň na program vyčlenilo zhruba 400 tisíc korun, a to na období od 1. května do 31. prosince 2024.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně dlouhodobě monitoruje počty žáků základních škol, kteří ukončují docházku dříve než v deváté třídě a rovněž nárůst počtu takových případů.

„V rámci monitoringu základních škol jsme také zjistili, že se u těchto žáků zvyšují počty jak omluvených, tak neomluvených hodin a na děti často nepůsobí motivačně ani rodinné zázemí. Podpora jejich doučování ze strany státu se utlumuje, a proto jsme se rozhodli, že situaci zlepšíme alespoň na úrovni města,“ sdělila Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.

Město Plzeň jako zřizovatel základních škol proto podpoří doučování přímo ve školách, kde učitelé děti nejlépe znají a mohou je tak formou cíleného doučování účelně podpořit. „Proto bude na každém řediteli, jak podpory využije a jak doučování nastaví. Platí ale, že možnosti podpory vytipovaných žáků škola projedná s jejich zákonnými zástupci,“ přiblížila náměstkyně.

Projekt doučování jako prevence školního neúspěchu bude realizován v první etapě po dobu 2 let. Podporovaná časová dotace doučování jsou 2 hodiny týdně pro jednu skupinu, přičemž skupina by měla mít maximálně 10 žáků. Škola může podporu čerpat podle potřeby a aktuální situace. Zároveň bude garantovat obsah, kvalitu a organizaci doučování. Finanční prostředky na realizaci projektu budou poskytnuty zpětně na základě vykázaných odučených hodin rozpočtovým opatřením v závěru letošního roku.