Magazín / Aktualně  |  Základní školy

oblast Praha a okolí    > > >    změnit region

Díky dotaci MŠMT může letos Patron dětí zaplatit školní obědy za 8,5 milionu korun

Díky dotaci MŠMT může letos Patron dětí zaplatit školní obědy za 8,5 milionu korun.

  • Základní školy
  • Kateřina Malatincová
  • 23.5.2024
  • Kateřina Malatincová

Díky dotaci MŠMT může letos Patron dětí zaplatit školní obědy za 8,5 milionu korun

Již podruhé získal Patron dětí, charitativní projekt Nadace Sirius, neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu obědů sociálně slabých žáků v základních školách. Z celkových 60 milionů korun, které byly letos ministerstvem rozděleny, získal pro svůj program Obědy školákům 8,5 milionu Kč.

„Projekt má obrovský dopad na denní životy dětí, a to nejen kvůli možnosti mít oběd, ale i kvůli získanému pocitu sounáležitosti ve školním kolektivu,“ uvedla Edita Mrkousová, výkonná ředitelka projektu Patron dětí. „Od získaní finančních prostředků z MŠMT uběhl jeden měsíc a my jsme již stačili uhradit obědy v celkové hodnotě 4 313 702 Kč pro 1 268 žáků z 105 základních škol a samostatných školních jídelen,“ dodala. V případě zájmu o využití dotovaných obědů se mohou základní školy nebo sami rodiče registrovat na webu projektu.

V roce 2023 podpořil Patron dětí ze získané dotace MŠMT ve výši 8 188 380 Kč celkem 2 446 dětí z 229 základních škol. „Díky projektu se škola stala místem, kde se děti cítí bezpečně a vítány, což pozitivně ovlivňuje jejich vzdělávací výsledky,“ konstatovala Radka Modráková, koordinátorka projektu Obědy školákům. Věří, že v letošním roce bude možné na tyto pozitivní výsledky navázat a dále integrovat děti ze sociálně slabého prostředí mezi jejich vrstevníky.

Přínos programu Obědy školáků očima škol

Se stejným pocitem do spolupráce s Patronem dětí Obědy školákům vstupují i základní školy. A to nejen ty, jejichž žáci byli z programu Obědy školákům podpořeny loni, hlásí se i nové. Důvod je jednoznačný. „Program Obědy školákům nepřinesl jen jídlo, ale také zlepšil školní docházku a vztahy mezi dětmi,“ tvrdí Alena Heršálková, ředitelka základní školy v Helsinské ulici v Táboře. „Žáci poprvé ochutnali pravidelný teplý oběd, což značně přispělo k vytvoření rovnocenného prostředí mezi žáky,“ podotkla Ivana Šťastná, ředitelka základní školy na náměstí Republiky ve Znojmě. Podobně hodnotí loňskou spolupráci i ředitelka Školní jídelny Jablunkov Pavlína Jakus, která říká: „Po konzultaci se školami, jejichž děti se u nás stravují, se díky dotovaným obědům z projektu Obědy školákům zlepšila docházka. Děti jsou také začleněné do každodenního programu včetně výuky správného chování při konzumaci obědů.“

Patron dětí nakrmil za 6 let už více než 9 500 dětí

Patron dětí se od svého založení v roce 2017 snaží podpořit především možnost rozvoje a vzdělávání dětí a mladých lidí se sociálním či zdravotním znevýhodněním ve věku do 18 let. Přestože dotaci MŠMT čerpá teprve druhý rokem, díky dárcům z řad široké veřejnosti uhradil v mateřských, základních a středních školách za více než 6 let své existence stravu pro 5 821 dětí v celkové hodnotě 29 230 868 Kč. Když k tomu připočítáme žáky, které Patron dětí podpořil v rámci projektu Obědy školákům, je to celkem 9 535 dětí a celková hodnota této pomoci pak činila 40 123 930 Kč. Kromě stravy pomáhá například s financováním letních táborů, zájmových aktivit a vybavení pro uměleckou, sportovní a další činnost, školného a školních potřeb, státem nehrazených či jen částečně hrazených zdravotních služeb a psychologické pomoci či pomůcek pro děti se zdravotním postižením. Celkem již splnil bezmála 16 700 dětských příběhů, kterým přispěl částkou v celkové výši zhruba 137,5 milionu korun. O pomoc mohou požádat i rodiny, pro které je úhrada uměleckých, sportovních nebo jiných zájmů jejich dětí vzhledem k finančním možnostem nemožná, přestože nejsou příjemci dávek hmotné nouze nebo jiných sociálních dávek.