Magazín / Aktualně  |  Základní školy

okres Praha a okolí    > > >    změnit region

Celoroční hra Recyklohraní: Na 1 600 škol z celé ČR sbíralo body za aktivity týkající se ekologie

Celoroční hra Recyklohraní: Na 1 600 škol z celé ČR sbíralo body za aktivity týkající se ekologie.

  • Základní školy
  • Jana Čechová
  • 20.6.2024
  • Jana Čechová

Celoroční hra Recyklohraní: Na 1 600 škol z celé ČR sbíralo body za aktivity týkající se ekologie

Celoroční hra Recyklohraní zná své vítěze. V letošním ročníku se zúčastnilo více než 1 600 mateřských, základních a středních škol zapojených do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Nejúspěšnějších 400 z nich bylo oceněno finančními poukázkami v celkové hodnotě 500 tisíc Kč. Smyslem každoročního klání je motivovat pedagogy i žáky k tomu, aby se aktivně zajímali o životní prostředí a věnovali tak pozornost problematice, která se týká nás všech.

Pořadí nejlepších škol na 1. a 3. místě se oproti loňskému ročníku proměnilo. Pomyslné zlato získala Základní škola Dyjákovice z Jihomoravského kraje. Druhé místo z loňského roku obhájila Základní škola a Mateřská škola Určice z Olomouckého kraje a třetí v pořadí se umístila loni zlatá Základní škola Velké Březno z Ústeckého kraje.

Za trojicí těch nejlepších se do první desítky vešly tyto úspěšné školy: Základní škola Ronov nad Doubravou; Základní škola a Mateřská škola Studenec; ZŠ a MŠ Přemyslovice; Základní škola a mateřská škola Třebenice; Základní škola a Mateřská škola Hlavnice; Základní škola a mateřská škola Libčany; Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova. Celoroční hru organizovalo Recyklohraní již potřetí.

Za co jsou školy odměňovány?

Školy mohou v průběhu celého školního roku získávat body nejrůznějšími způsoby. Řada z nich se zapojuje do sběrových kampaní nebo dokonce pořádají vlastní sběrové akce přímo na školách. Výsledkem jsou úctyhodná čísla vytříděných a k recyklaci předaných drobných elektrospotřebičů (127,45 tun), baterií (99,66 tun), mobilů (12 498 ks) a tonerů (1 210 ks). Další body Recyklohraní rozdává za plnění průběžných úkolů, do kterých se pravidelně zapojují stovky škol, za odučení některé z mnoha lekcí z metodik v ediční řadě Ekoabeceda, které jsou na webových stránkách programu volně ke stažení, nebo i za medializaci vlastních aktivit v rámci Recyklohraní v místních periodikách.

„Největší bodové ohodnocení získávají školy za plnění Celoročního cíle. Jeho smyslem je motivovat žáky i pedagogy, aby se tématu udržitelnosti nebo klimatické změny věnovali dlouhodobě,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Učitelé tak s dětmi mohou využívat námi připravené metodiky, plnit jednotlivé úkoly a zároveň si stanovit vlastní cíl, co konkrétního chtějí během školního roku zvládnout, zorganizovat nebo vytvořit. Školní žákovské projekty často inspirují i komunitu v okolí k ohleduplnosti k životnímu prostředí a místu, kde žijí. Společná práce a vynaložené úsilí umožňují žákům zažít úspěch z tvorby smysluplných projektů.“

K plnění Celoročního cíle se přihlásilo více než 250 mateřských, základních a středních škol. Děti a žáci díky tomu třeba podnikli exkurze do ekologicky hospodařících farem nebo ke zpracovatelům odpadu, jinde zorganizovali školní swap s použitým oblečením, vytvářeli klimatické mapy obce či školní propagační kampaně na podporu třídění nebo na snížení plýtvání potravinami.

Nejlepším školám v krajích přispíváme na exkurzi

Recyklohraní každoročně vyhlašuje i pořadí v jednotlivých krajích a třem nejaktivnějším školám v každém kraji přispívá částkou ve výši 5 tisíc Kč na exkurzi, která je tematicky zaměřená na životní prostředí.

Školy tak mohou zajet například do recyklačních provozů, do kompostáren, bioplynových stanic, na sběrné dvory či na dotřiďovací linky na obaly, do úpraven a čistíren vody nebo na ekofarmy. Jen v končícím školním roce jsme takto pomohli vypravit ze lavic do reálného provozu 2704 dětí.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Celoroční hra a Celoroční cíl s Recyklohraním jsou dílčími aktivitami projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Poděkování patří také spoluorganizátorům programu a Celoroční hry, společnostem ECOBAT a Elektrowin, z jejichž příspěvků Recyklohraní mohlo pro školy pořídit odměny.