Magazín / Aktualně  |  Základní školy

okres Praha a okolí    > > >    změnit region

Přírodní vědy v praxi a poutavě: V Hovoranech otevřeli ekologickou venkovní učebnu Archimedes

V Hovoranech na Hodonínsku byla slavnostně otevřena venkovní učebna Archimedes.

  • Základní školy
  • Dagmar Schejbalová
  • 8.9.2023
  • Dagmar Schejbalová

Přírodní vědy v praxi a poutavě: V Hovoranech otevřeli ekologickou venkovní učebnu Archimedes

HOVORANY

V Hovoranech na Hodonínsku byla slavnostně otevřena venkovní učebna Archimedes. Základní škola T. G. Masaryka svým žákům díky učebně zprostředkuje moderní výuku přírodních věd s využitím vědeckých pomůcek českých výrobců a umožní vzájemné propojení s žáky dalších škol nejen v Česku, ale v blízké budoucnosti i po celém světě. Výuku posouvá na vyšší úroveň unikátní platforma Archimedes_OEC, která nabízí rozsáhlou knihovnu výukových materiálů nejen pro žáky, ale i pedagogy, usnadňuje komunikaci napříč školami a umožňuje živé vstupy spolupracujících ambasadorů přímo do výuky. Stavba je vyrobena z udržitelných materiálů a učí děti zodpovědnému přístupu k přírodě. Podle potřeby ji lze variabilně proměnit z klasické třídy na auditorium, letní kino či komunitní prostor. V současnosti se jedná o jediné obdobné řešení na trhu. 

Unikátní projekt celoročních venkovních učeben zaměřených na přírodní vědy ARCHIMEDES vznikl v České republice a jeho autorem je Antonín Koplík ze společnosti EduVision s.r.o. „Naším cílem je vytvořit mezinárodní síť učeben, které školám, ale i dalším vzdělávacím institucím, umožní moderní výuku přírodních věd v krásném venkovním prostředí. Všechny učebny budou propojené prostřednictvím webové platfomy a díky tomu budou moci žáci a učitelé z celého světa spolupracovat na společných projektech za stejných výchozích podmínek a vzájemně sdílet zkušenosti a výsledky svých bádání,“ vysvětuje Koplík. První ze čtyřiceti učeben tohoto typu, které by měly do konce roku vyrůst po celém světě, byla otevřena v březnu v blízkém Hodoníně. Kromě České republiky bude fungovat na Slovensku, Novém Zélandu, ve Finsku, Spojených Státech, v Maroku a mnoha dalších zemích.

Slavnostního otevření se mimo jiných hostů zúčastnila nová ambasadorka projektu, miss World 2006 a ambasadorka SDGs cílů OSN, Taťána Kuchařová. Právě s SDG, tedy cíli udržitelného rozvoje se žáci dokonale seznámí v rámci praktických projektů v učebně Archimedes. „Vzdělání je klíčem k rozvoji osobnosti a jsem velmi ráda, že možnosti a metody výuky se neustále vyvíjí. Proto jsem se rozhodla být ambasadorkou tohoto krásného projektu, který přináší interaktivní a praktickou výuku do našich škol,“ vysvětluje Taťána Kuchařová.

Během slavnostního otevření se žáci prostřednictvím platformy ARCHIMEDESOEC propojili přímo do výroby firmy Myco, která zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční, 100% přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. V dalším živém vstupu se pak účastníci podívali do Řecka na farmu, kde se pěstuje Aloe Vera. Prostřednictvím obdobných virtuálních exkurzí se žáci dozvědí celou řadu zajímavých informací a díky tomu také lépe porozumí nejen přírodním vědám.

Žáci budou spolupracovat napříč celým světem
Právě unikátní webová platforma umožňující vzájemné propojení učeben je velkým lákadlem projektu ARCHIMEDES. S její pomocí může probíhat týmová spolupráce napříč státy a kontinenty posilující motivaci k výuce a praktickému využití cizích jazyků. Žáci si budou moci vybrat z digitální knihovny přírodovědecký projekt a ke spolupráci pozvat další školy. Následně se pak budou moci propojit a vzájemně porovnat své výsledky. Po celém světě je připravena síť více než 60 spolupracovníků, kteří žákům zprostředkují tematické online vstupy přímo z míst, kterých se výuka dotýká. Propojení zároveň umožní dodavatelům pomůcek napřímo vzdělávat vyučující, díky čemuž budou z vybavení při výuce schopni vytěžit maximum.