Magazín / Aktualně  |  Střední školy

okres Kolín a okolí    > > >    změnit region

Talentovaní středoškoláci z Moravskoslezského kraje dostali ocenění

Talentovaní středoškoláci z Moravskoslezského kraje dostali ocenění.

  • Střední školy
  • Nikola Birklenová
  • 16.11.2023
  • Nikola Birklenová

Talentovaní středoškoláci z Moravskoslezského kraje dostali ocenění

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Olympijští medailisté, úspěšní designéři nebo programátoři i laureáti prestižních cen. Mezi středoškoláky v regionu je spousta talentů s mimořádnými úspěchy při studiu nebo mimoškolních aktivitách. Jako poděkování si převzali ocenění z rukou Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport. 

„Mladí lidé, se kterými jsem dnes měl příležitost se osobně setkat, skvěle reprezentují náš kraj v nejrůznějších celostátních i mezinárodních soutěžích. Jsou pro své vrstevníky inspirací a motorem, pro naši generaci určitou jistotou nebo ujištěním, že u nás rostou nadaní a aktivní lidé s vizemi a potenciálem. Těší mě, že jsme poděkovali celkem šestadvaceti středoškolákům a čtyřem týmům, byli mezi nimi sportovci, umělci nebo řemeslníci, ale také medailisté z přírodovědných, technických a humanitních soutěží,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Letos bylo hodnotící komisi doručeno 58 návrhů na ocenění jednotlivců a 22 návrhů v kategorii školních týmů. „Svědčí to o mimořádných úspěších nejen žáků, ale také škol, které své reprezentanty pečlivě a svědomitě připravují. Kromě úspěchů ve vědomostních, dovednostních či sportovních soutěžích se ocenění také podíleli na aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti, dobrovolnické činnosti nebo se podíleli na projektech nad rámec běžných povinností,“ doplnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že ocenění středoškoláci obdrželi certifikáty, keramické plastiky z dílny Střední umělecké školy Ostrava a poukázky na nákup zboží pro volný čas.

Mezi oceněnými byl například snowboardista Kryštof Minárik ze Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě, který přivezl zlatou medaili z Evropského olympijského festivalu mládeže a bronzovou medaili z juniorského Mistrovství světa. Žákyně Střední umělecké školy v Ostravě Lea Romanowská získala zlatou medaili na nejprestižnější mezinárodní soutěži v obalovém designu Model Young Package. Ve fyzice zazářil Patrik Štencel z Mendelova gymnázia v Opavě, když na Turnaji mladých fyziků z Pákistánu získal stříbro a tým Gymnázia Cihelní ve Frýdku-Místku se třetím místem na Mezinárodní týmové olympiádě.

„Ceníme si taky úspěchů v nejrůznějších odbornostech, například jsme ocenili Tomáše Rusnoka ze Střední školy polytechnické v Havířově, který bodoval v soutěži ve svařování Zlatý pohár LINDE. David Moškoř ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě byl zase úspěšný v celostátní soutěži v programování. Ocenili jsme například také Kláru Miu Krečmerovou z ostravské Střední umělecké školy, která zazářila v nejprestižnější soutěži zaměřené na reportážní fotografii Czech Press Photo,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a uzavřel: „Všem skvělým mladým lidem, se kterými jsme se dnes setkali, ještě jednou gratuluji. Jsem přesvědčený že mají skvěle našlápnuto k zajímavé kariéře, všem držím palce.“


Medailonky žáků a týmů

1.    V kategorii ELEKTROTECHNIKA, TECHNIKA A INFORMATIKA ocenění získává 5 žáků:

Šimon Stoklasa ze Střední školy elektrotechnické v Ostravě

Jako žák třetího ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik zvítězil na počátku února na Mezinárodní přehlídce odborných dovedností žáků elektrotechnických škol a to jak v kategorii jednotlivců, tak i v kategorii týmů. V květnu se poté stal na půdě ministerstva školství jedním z laureátů slavnostního ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol, certifikovaných pro energetiku. A do třetice uveďme, že se Šimon stal také nejúspěšnějším účastníkem motivačního programu vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše, který každoročně vyhlašuje společnost ČEZ Distribuce.

Marek Hanus z Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm

V medicíně i technice může být užitečný projekt analýzy čistoty a sedimentace nanodiamantů, se kterým Marek Hanus zvítězil v desátém ročníku celostátního finále Elektrotechnické olympiády. Odbornou porotu zaujal zejména fakt, že vítězná práce má už nyní praktický přínos pro daná odvětví. Nanodiamanty mohou být použity například jako nosiče léčiv či v kontaktních čočkách pro léčbu zeleného zákalu. Za své odborné aktivity obdržel Marek také Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. V rodině Hanusových je to již druhá cena nadačního fondu, jelikož před dvěma lety ji obdržela také Markova sestra Martina.

Ondřej Gejdoš ze Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě

Ondřejovým dlouhodobým zájmem je astrofotografie. Se svým projektem „Návrh ekvatoriální montáže pro astrofotografii“ se Ondřej stal postupně vítězem okresní, krajské, a nakonec také celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, kde obdržel Cenu ministerstva školství, Cenu České nukleární společnosti a také širší nominaci pro reprezentaci na mezinárodní přehlídce Středoškolské odborné činnosti. Pro širokou veřejnost připravil Ondřej návod na sestavení cenově dostupné konstrukce potřebné pro pozorování a fotografování vesmírných těles.

David Moškoř ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě

Ve třetím ročníku studia oboru Informační technologie se David stal vítězem celostátního kola Soutěže v programování a v silné konkurenci více než dvou stovek soutěžících přidal také pěkné 5. místo v Celostátní matematické soutěži středních průmyslových škol. K Davidovým kladným stránkám patří spolehlivost, zodpovědnost, kreativita, pečlivost a kamarádský vztah ke spolužákům s ochotou vždy jim pomoci. Aktivně se podílí na dobrém jménu školy, nejen úspěšnou reprezentací v soutěžích, ale spolupracuje také při organizaci různých školních, mimoškolních i projektových aktivit.

Jan Martin Macháček z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě

Druhým místem, za před okamžikem dekorovaným vítězem Davidem Moškořem, přispěl Jan Martin Macháček k absolutní nadvládě našeho kraje v ústředním kole 37. ročníku Soutěže v programování. Na celostátní úrovni školu úspěšně reprezentoval také v Technologické olympiádě. Dvě bronzové medaile pak získal z krajských kol Matematické a Fyzikální olympiády. 

2.    V kategorii PŘÍRODOVĚDNÉ OBORY a ZDRAVOTNICTVÍ ocenění získává 9 žáků:

Janis Bojko z Gymnázia Františka Živného v Bohumíně

„Syntéza nových selektivně-duálních inhibitorů cyklin dependentních kináz“. Pro laickou veřejnost tajuplný název hraničící s jazykolamem. Pro Janise Bojka naopak výzva k několikaletému výzkumu, který by mohl pomoci při léčbě leukémie a rakoviny prsu. Výsledky svých dosavadních badatelských aktivit Janis úspěšně prezentoval například na celostátní Studentské vědecké konferenci a poté také na ústředním kole Středoškolské odborné činnosti, z něhož si mimo ceny za 1. místo odvezl také nominace na prestižní ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, Učené společnosti České republiky nebo projektu České hlavičky. Uvedené velmi aktuální problematice se Janis bude i nadále věnovat v rámci právě započatého vysokoškolského studia.

David Havrlant z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě

Další úspěch na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v oblasti zdravotnictví přinesl Moravskoslezskému kraji projekt s názvem „Sledování růstu kmenových buněk a testování podkladů pro vývoj tkáňové náhrady“. David Havrlant s ním obsadil na „SOČce“ skvělé 2. místo a odvezl si také nominace na již zmíněná prestižní ocenění Učené společnosti České republiky a projektu České hlavičky. Mimo to se svým projektem David obsadil také dělené 1.-3. místo v ústředním kole badatelské soutěže Bystré hlavy.

Vojtěch Jakubík z Gymnázia ve Vítkově

S projektem „Genetické modifikace mikrořas pomocí technologie CRISPR pro zlepšení jejich biotechnologického využití“ obsadil 2. místo v krajském a následně pěkné 6. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Technologie CRISPR je považována za jeden z největších vědeckých objevů poslední dekády. Umožňuje vědcům poměrně jednoduše lokalizovat a následně upravit geny, a to i ty lidské a zvrátit tak například nějakou jejich mutaci. Vojtěch je velmi aktivní rovněž ve svém volném čase. Několik let se věnuje dětem jako skautský vedoucí, umí hrát na řadu hudebních nástrojů, je součástí několika hudebních uskupení, s nimiž se účastní mnoha přehlídek a festivalů. Také je velmi šikovným kaligrafistou a ručním vazačem knih.

Adam Popiolek z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně

Již od dětství se zabývá zoologií obecně, později se zhlédl v entomologii, ornitologii a momentálně se soustředí hlavně na paleontologii. Jeho snem je stát se zoologem; rád by pracoval na univerzitě či jako odborník v zoologické zahradě. Vydal dokonce již svoji první knihu Lexikon zvířat, publikaci věnovanou zvířatům v ZOO Ostrava, za kterou dokonce obdržel ocenění Učené společnosti České republiky. Alan se výrazně podílí na ekologických aktivitách školy, na biojarmarku, Dni Země, Dni otevřených dveří, úspěšně reprezentoval školu v krajských kolech Středoškolské odborné činnosti a Ekologické olympiády. Letos ho se dvěma zoology navíc čeká ještě třítýdenní výzkumná expedice do Zambie zaměřená na studium tamější fauny velkých kopytníků, sladkovodních ryb a exotického hmyzu. 

Magdaléna Jursová z Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

Magdaléna se zaměřuje zejména chemii, matematiku a fyziku. Je vítězkou krajského kola Chemické olympiády kategorie určené pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol, jako jediná z dvanácti nejúspěšnějších chemiků kraje se stala úspěšnou řešitelkou, když zvládla i nečesky znějící úlohy jako např. „syntéza Zolpidemu a Bilastinu či odhalení Waldenova zvratu na chirálním centru“. V týmových soutěžích na celostátní úrovni obsadila 3. místo v soutěži Fyziklání, 8.místo ve Vědeckém čtyřboji, nebo 9. místo ve Fyzikálním náboji. Aktivně je zapojena do programů, seminářů a konferencí pro talentované studenty se zájmem o přírodní vědy. Ve volném čase se věnuje hře na klavír, sportu a především skautingu.

Lada Srpová z Gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábřehu

Další všestranně nadaná studentka je několikanásobnou medailistkou z letošních krajských kol Matematického a Fyzikálního náboje, Astronomické a Biologické olympiády. V současné době její srdce asi nejvíce tíhne k biologii, jejíž poznatky si rozšiřuje na mnoha odborných přednáškách a soustředěních. Na úrovni celostátních kol náš kraj úspěšně reprezentovala v 5 přírodovědných soutěžích, nejlepšího výsledku dosáhla se svým týmem ve Fyzikálním náboji, když obsadili pěkné 5. místo. Pro zajímavost na závěr uveďme, že členkou týmu byla také její sestra Stela, kterou jsme na tomto pódiu dekorovali v minulém roce.

Ondřej Skála z Gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábřehu

Ondřej se dlouhodobě zapojuje do velkého počtu seminářů, přednášek, konferencí, projektů a soutěží, zaměřených především na matematiku, fyziku, astronomii a programování. Je medailistou z letošních krajských kol Matematického a Fyzikálního náboje a soutěže Zlepši si techniku. Na úrovni celostátních kol náš kraj úspěšně reprezentoval hned v 7 přírodovědných soutěžích. Nejlepšího výsledku dosáhl v náročné soutěži realizované celé v anglickém jazyce „Turnaji mladých fyziků“, když po vítězství v regionálním kole obsadil se svým týmem skvělé druhé místo.

Ondřej Trinkewitz z Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm

A přichází k nám další Ondřej, který je jedním z pouhých desíti držitelů Čestného uznání za splnění testu Cermatu z náročnější maturity z matematiky, který zvládli na plný počet bodů. Ondřej se po celou dobu studia aktivně a úspěšně zapojoval do přírodovědných a logických soutěží. V uplynulém školním roce byl vítězem krajského kola Matematické i Fyzikální olympiády. V celostátním kole Matematického náboje obsadil se svým týmem pěkné 6. místo. K nejvýznamnějším soutěžním úspěchům jeho kariéry patří bronzová medaile, kterou si přivezl ze švýcarského Bernu ze 16. ročníku Středoevropské matematické olympiády.

Patrik Štencel z Mendelova gymnázia v Opavě

Z letošních krajských kol Matematické olympiády kategorií A, B a P si Patrik Štencel přivezl zlatou a 2 bronzové medaile. Tyto úspěchy ho nominovaly mimojiné do květnového celostátního finále Italské matematické olympiády s mezinárodní účastí. A v konkurenci více než tří stovek soutěžících zazářila Patrikova hvězda v italském Cesenaticu krásnou stříbrnou medailí. A to nebylo z Patrikovy sbírky letos ještě vše. Jakožto člen vítězného týmu celostátního finále Turnaje mladých fyziků odcestoval v červenci až do exotického Pákistánu na mezinárodní finále, kde s reprezentačním týmem České republiky zazářil podruhé a opět byla výsledkem stříbrná medaile. Pro zajímavost dodejme, že pro Patrika to byla obhajoba loňského stříbra z mezinárodního finále Turnaje mladých fyziků, které proběhlo v Rumunsku.

3.    V kategorii SLUŽBY, ŘEMESLA, STAVEBNICTVÍ a ZEMĚDĚLSTVÍ ocenění získává 5 žáků:

Tereza Ćmielová ze Střední školy v Havířově-Prostřední Suché

Na konci března proběhl 17. ročník Mistrovství republiky mladých kadeřnic známé jako „Harmonie“. Soutěžící tvořily účesy na živých modelech i cvičných hlavách. Porotcům zamotaly hlavy originální výtvory na téma „Culík jako společenský účes“. V konkurenci 16 kadeřnic se nakonec vítězkou stala Tereza Ćmielová. Uvedeným úspěchem se také stala laureátkou prestižního ocenění České ručičky. Na závěr si ještě neodpustíme alespoň 2 věty, kterými Terezu mile popisují učitelé: “Její kreativita a šikovnost ji posouvají do špičky tohoto oboru. Její schopnost přinést úsměv na tvář klientům a zvýraznit jejich přirozenou krásu ji řadí mezi opravdové profesionály s neobyčejným talentem.“

Lukáš Klézl ze Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně

Lukáš Klézl, žák 1. ročníku zvítězil v soutěži truhlářských učňů pořádané Klastrem českých nábytkářů. Mistrovství České republiky proběhlo v rámci veletrhu MOBITEX na výstavišti v Brně. Finále se zúčastnili vítězové regionálních kol a spolu s nimi také hostující účastníci z Maďarska, Polska a Slovenska. V truhlářské dílně pracuje Lukáš i doma, řemeslo ho prostě baví. Jistě i proto se přesným a pečlivým provedením výrobku umístil před řadou učňů posledního ročníku studia. Uvedeným úspěchem se také navíc stal laureátem prestižního celostátního ocenění České ručičky. Pro zajímavost na závěr uveďme, že v roce 2018 se ve stejné soutěži mistrem republiky stal i Lukášův bratr Vojtěch.

Ondřej Malohlava z Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě

V konkurenci žáků ze 23 škol z celé České republiky obsadil Ondřej 2. místo v prestižní celostátní Soutěži oboru Agropodnikání. Jednalo se o nejvýznamnější soutěž žáků zemědělských škol konanou pod záštitou ministra zemědělství. Soutěžilo se ve 3 oblastech - jízdě zručnosti s traktorovou soupravou, teoretických znalostech z odborných předmětů a praktických dovednostech. Následně pak Ondřej zvítězil také v celostátním kole Soutěže jízdy zručnosti traktorem pořádané pod záštitou Zemědělského svazu České republiky. Stal se tak nejúspěšnějším žákem zemědělských škol ve školním roce 2022/2023.

Tomáš Rusnok ze Střední školy polytechnické v Havířově

V polovině dubna se po tříleté odmlce uskutečnil již 24. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování „Zlatý pohár Linde“, kterou pořádala Střední odborná škola ve Frýdku-Místku. Akce si v průběhu času získala vysoké renomé u odborné veřejnosti i u škol. Soutěže se letos zúčastnila stovka žáků z České republiky, Slovenska a Německa. Žáci poměřovali své znalosti a dovednosti v pěti různých disciplínách. A Tomáš Rusnok si nakonec odvážel z Frýdku-Místku ceny za 1., 2. a 3. místo. Korunoval tak své již úspěšně ukončené tříleté studium oboru Strojní mechanik.

Kristýna Potácelová ze Střední průmyslové školy stavební v Opavě

Žáci a žákyně našich středních stavebních průmyslovek patří dlouhodobě k nejúspěšnějším v mezikrajském srovnání umístění v prestižních středoškolských soutěžích a přehlídkách. Uvedená slova potvrzuje také absolventka opavské „stavebky“ Kristýna Potácelová, která v 18. ročníku celostátní architektonické soutěže „King of daylight“ získala pěkné 3. místo. Ještě většího úspěchu dosáhla pak na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti, kde se svým projektem auly školy obsadila skvělé 2. místo. Cílem projektu byl návrh vytvoření nového bezbariérového shromažďovacího prostoru, který by byl určen nejen pro slavnostní události ale také pro zatraktivnění prostor pro výuku nebo relaxaci v době mimo vyučování. 

4.    V kategorii HUMANITNÍ OBORY, UMĚNÍ A SPORT ocenění získává 7 žáků:

Solomiya Strelbytska z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

Opět po roce se zde setkáváme se žákyní, která svůj talent a volný čas věnuje velmi pestré paletě aktivit. Na úvod uveďme za všechny alespoň 2 nejvýznamnější úspěchy oblasti soutěží. V březnu zvítězila v celostátní soutěži zaměřené na řešení aktuálních problémů v oblasti inovací, technologií a vzdělávání. Dalšího vítězství se dočkala v červnu v celostátním kole Soutěže v jazyce německém. Velmi aktivní je také v oblasti dobrovolnictví, sportu a veřejného života. Aktivně se zapojila do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu „DofE“, v němž nyní plní zlatou úroveň v 5 různých oblastech. Díky svému nasazení byla vybrána jako jedna ze 6 účastníků programu, aby se zúčastnila osobního setkání s princem Edwardem, vévodou z Edinburghu na Velvyslanectví Velké Británie v Praze. Angažuje se také v program „Erasmus+“, věnuje se skautingu, na gymnáziu působila jako šéfredaktorka školního časopisu.

Barbora Novotná z Matičního gymnázia v Ostravě

Na konci března se konalo krajské kolo základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Soutěže v jazyce francouzském, ve kterém Barbora zvítězila s velkým bodovým náskokem před ostatními soutěžícími. Hned o dva dny později potvrdila své znalosti úspěšným složením zkoušky s mezinárodní platností DELF A2. Tím výčet úspěchů ale zdaleka neskončil, ba naopak. Svůj úspěšný školní rok korunovala na konci května vítězstvím v celostátním kole Soutěže v jazyce francouzském. Porota ocenila nejen její znalosti francouzštiny, ale také pohotovost a smysl pro humor především během třetí scénické části.

Nela Harvey z Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci

Také další oceněná studentka sklízela v uplynulém školním roce úspěchy především ve francouzštině. Stejně jako Barbora i Nela zvítězila v krajském kole Soutěže v jazyce francouzském, tentokrát se však jednalo o kategorii žáků středních škol. V celostátním kole pořádaném Vysokou školou ekonomickou ve spolupráci s Francouzským institutem obsadila pak skvělé 2. místo. Na úrovni celostátních kol to však nebyl jediný úspěch. Přidala k němu ještě 3. místo v soutěži ve zpěvu francouzských písní a 4. místo v překladatelské soutěži.

Ondřej Lešenar z Masarykova gymnázia v Příboře

Ondřej je zcela mimořádným dějepisným talentem. Jeho v mnoha případech až encyklopedické znalosti a schopnost aplikovat je v souvislostech, stály za významnými úspěchy již v předchozích letech. Nečiní mu žádný problém zpracovat odbornou práci na dějepisné téma a tu následně prezentovat před odbornou porotou. V uplynulém školním roce to dokázal na úrovni krajských kol 2. místem v týmové Dějepisné soutěži gymnázií a vítězstvím v Dějepisné olympiádě. Na úrovni celostátní pak přišel v polovině června úspěch největší a tím bylo krásné 2. místo v Dějepisné olympiádě. Mimoto se Ondřej věnuje také divadlu a působí jako redaktor školního časopisu.

Klára Mia Krečmerová ze Střední umělecké školy v Ostravě

Klára se ještě jako studentka prvního ročníku přihlásila v uplynulém školním roce do nejprestižnější a nejsledovanější soutěže zaměřující se na reportážní fotografii „Czech Press Photo“. Každoročně do ní své snímky zasílají významné osobnosti a profesionálové české reportážní fotografie. Sekce zaměřená na mladé fotografy se pak zaměřuje na vyhledávání talentovaných autorů, kteří stojí na začátku své profesní dráhy. Klára se rozhodla, že bude fotit emoce a byla to dobrá volba, jelikož se svou dokumentací Romského pohřbu získala 1. místo v kategorii Studenti středních škol. Výborně se vypořádala jak s technickými nástrahami, tak i s emočně vypjatou atmosférou. „Původně jsem chtěla fotit zcela jiné emoce. Měla jsem v plánu nafotit sérii snímků ze života nás mladých na hudebních festivalech. Ale bohužel realita je taková, že s fotoaparátem vás na festivaly nepustí. Emocí je, ale v životě mnoho a já se rozhodla k dokumentaci těch, které lidé zažívají, když se louči s někým blízkým. Nicméně emocí bylo tolik, že jsem chvilkama zapomínala i fotit,“ takhle popsala své rozhodnutí a pocity Klára.

Lea Romanowská ze Střední umělecké školy v Ostravě

Lidé s nimi přicházejí do styku několikrát denně a jejich nefunkčnost je dokáže pěkně potrápit. Řeč je o obalech na jídlo, které byly tématem 26. ročníku nejprestižnější mezinárodní soutěže v obalovém designu „Model Young Package“. Obal totiž není jen ochranou jídla, umožňuje komunikovat informace o obsahu, pozvednout jej na úroveň dárku a působit na emoce. Stejně jako jídlo, které ukrývá, musí splňovat ty nejpřísnější podmínky na kvalitu, šetrnost k planetě a zároveň praktičnost. I moment při odnášení jídla z restaurace může představovat zážitek. Do svého modelu jej ztělesnila mladá designérka Lea Romanowská, která vytvořila luxusní take-away krabičku na čínské knedlíčky „jiaozi“ a se svým nápaditým řešením se v konkurenci bezmála 300 prací z 18 zemí stala světa vítězkou soutěže.

Kryštof Minárik ze Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě

Dnes se poprvé dostáváme také k ocenění talentovaných sportovců.

„Líbí se mi vše kolem snowboardingu, super parta, hory, příroda, závody, tréninky, cestování. Každý závod a trénink si užívám, těším se z jízdy a z toho, že zajedu každý oblouk podle svých představ, baví mě se zlepšovat. Rád jezdím na hraně. Mým sportovním cílem je závodit na mistrovství světa.“

To jsou slova talentovaného sportovce, který začal lyžovat ve dvou a půl letech a v šesti přesedlal na snowboard. Z Kryštofovy pestré sbírky úspěchů uveďme alespoň, že je zlatým medailistou z Her zimní olympiády mládeže České republiky i Evropského olympijského festivalu mládeže, několikanásobným Mistrem České republiky a vítězem Českého poháru. A částečně se mu již splnil i jeho sportovní cíl. V březnu reprezentoval naši republiku na juniorském Mistrovství světa v bulharském Bansku, kde získal skvělou bronzovou medaili.

5.    V kategorii TÝMŮ ocenění získávají 4 středoškolské týmy.

Tým Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě

který dnes zastupují žáci: Richard Kovárník, Matěj Patyk a Aleš Škuta

Fotbalisté opavské „obchodky“ před rokem zvítězili v okresním i krajském finále středních škol v kopané. Na konci října pak Moravskoslezský kraj reprezentovali na republikovém finále v Kuřimi a to velmi úspěšně. Z vydařeného šampionátu si domů odváželi bronzové medaile. A to nebylo vše. Po nějakém čase se dozvěděli, že budou mít čest reprezentovat v průběhu letních prázdnin Českou republiku na Mistrovství světa středních škol v marockém Rabatu.

„Protože na rozdíl od našeho týmu byla většina účastníků ze škol se sportovním zaměřením, považuji konečné 16. místo v konkurenci 28 týmů za úspěch. Mně osobně účast na mistrovství světa dala velmi mnoho. Viděli jsme perfektně vybavená tréninková centra, zázemí pro hráče a mohli jsme zažít atmosféru světového turnaje. Určitě to je i pro mě jako profesionálního fotbalistu velkou zkušeností pro mou fotbalovou kariéru a velkou motivací.“ Uvedl jeden z oceněných členů týmu.

Tým Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě

který tvoří žáci: Šimon Ceplý, Adam Gross, Matěj Jaroš, Štěpán Kavan, Jan Krček, Vojtěch Radoš, Vojtěch Stypa, Jakub Šoltys, Aleš Včelka, Tomáš Vincker, Ondřej Vláčil, Michael Vladař

Také atleti z Opavy před rokem zvítězili v okresním i krajském finále středních škol. V polovině října pak Moravskoslezský kraj reprezentovali na republikovém finále jubilejního 40. ročníku Středoškolského atletického poháru v Břeclavi. Při porovnání bodového zisku vítězů všech krajských kol bylo zřejmé, že na jižní Moravu odjíždějí ve svazující roli favorita. V konečném účtování nakonec hrál roli ale každý bod, často perně vydřený v těžké konkurenci. Všichni předváděli bojovné výkony na hranicích svých možností, překonat museli také omezení způsobené zraněním, nezřídka pak také rozhodovala správně zvolená taktika. Napínavý souboj o prvenství, který svedli opavští borci s atlety ze Dvora Králové nad Labem rozhodlo nakonec pouhých pár bodů ve prospěch našich reprezentantů, kterým pohár vítězů předával patron soutěže, halový mistr Evropy Petr Svoboda. Po několika letech tedy pohár opět doputoval do slezské metropole, bašty nejen středoškolské atletiky. Vítězství na republice mělo být odměněno také možností reprezentovat v červnu na Mistrovství světa středních škol v Turecku. Z důvodu ničivých následků zemětřesení však byl šampionát bez náhrady zrušen. 

Tým Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích

který tvoří žáci: Roman Bamhor a Anežka Šmahlíková

Dvojice z vítkovické průmyslovky reprezentuje dnes pátý projekt, kterým byl náš kraj zastoupen na 45. ročníku celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v Plzni. A to velmi úspěšně, neboť se stali vítězi kategorie Tvorba učebních pomůcek.  Výuková hra s názvem „Zengře, ukaž se!“ vznikla jako didaktická pomůcka pro výuku odborných technických předmětů na škole. Autoři propojili teorii s praxí. Desková hra je zaměřena na znalosti odborných předmětů Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Technické kreslení a Technický anglický jazyk. Součástí práce žáků byla i výroba figurek k této deskové hře různými technologiemi výroby. Za celistvost zpracovaného tématu a preciznost zpracování obdržel vítězný tým také Cenu ministerstva školství a Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností.

Tým Gymnázia Cihelní ve Frýdku-Místku

který tvoří žáci: Vojtěch Fojtík, Jakub Horák a Tadeáš Světlík

Předmětem zájmu trojice žáků frýdeckého gymnázia je fyzika, detailněji se pak zajímají o budoucnost energetiky. Věnují se také aktivně dobrovolnictví. Výsledky svého bádání prezentují často také na veřejnosti. Na regionální úrovni například v rámci aktivit Klubu mladých debrujárů „FreeDeK“, na „Dnech Země“ a podobně. Na celostátní úrovni svoji školu reprezentovali například v soutěži „Klub světa energie“ a na „Vědeckém čtyřboji“. Nejvýznamnějšího úspěchu pak dosáhli v květnu, kdy přivezli bronzové medaile z Mezinárodní týmové olympiády ve fyzice. A aby cestování nebylo málo, na počátku listopadu se naše badatelská trojice vrátila z Mexica, kde na mezinárodní přehlídce „Expo Science International“ prezentovala svůj projekt „Jaderná fúze – budoucnost energie".